Skip to main content
Skip table of contents

22-11-2016 - Versie 2016-23

Mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw

Het overzicht 'Verwijder overzichten' is vanaf nu beschikbaar!

Mogelijkheid om PDF documenten in te laten vullen

Nieuwe instelling om aan te geven of het BSN geprint moet worden op een QR code

Verlonen afgesloten loonjaren weer mogelijk

Verbeterd

Mogelijkheid om flexwerkers met plaatsing te verwijderen

Toegang tot tabblad 'Administratie > Webservice' is nu mogelijk zonder dat de contractgegevens ingezien worden

Opgelost

Afdrukken van meerdere loonspecificaties tegelijk werkt weer

Blijvende signaleringen van nog niet retour gekomen, maar wel ondertekende documenten


Mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?

Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Het overzicht 'Verwijder overzichten' is vanaf nu beschikbaar!

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Verwijder overzichten
Melding: 520078

Met dit overzicht is het mogelijk om overzichten die in het verleden zijn aangemaakt collectief te verwijderen. Het is alleen mogelijk om overzichten van een jaar en ouder te verwijderen. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is het al eerder mogelijk gemaakt om overzichten individueel te verwijderen in 'Backoffice > Exporteren en printen'. Nu kan dit dus ook door middel van een overzicht zodat je overzichten niet meer handmatig hoeft te verwijderen.

Denk eraan om dit overzicht eerst via 'Beheer > Aansturing overzichten' aan te zetten voor de Backoffice. Door hier een bepaalde rol aan te koppelen is het alleen mogelijk voor medewerkers met deze rol om dit overzicht aan te maken. Meer informatie over dit overzicht lees je hier.

Mogelijkheid om PDF documenten in te laten vullen

Module: Beheer
Onderdeel: Document management
Tabblad: Templates
Melding: 519911

Vanaf nu is het mogelijk om PDF documenten in te laten vullen door flexwerkers op het portaal van Flexwrapp. Om een document in te laten vullen moeten Flexwrapp, Document management en Digitale handtekening actief zijn. Ook moet de flexwerker een gekoppeld account voor Flexwrapp hebben. In 'Beheer > Document management > Templates' stel je per template in of het een invulbaar document is. Wanneer dit het geval is, en het document wordt voor digitale ondertekening aangeboden, kan de flexwerker op het portaal van Flexwrapp het document invullen en vervolgens digitaal ondertekenen. In Easyflex komt het ingevulde document vervolgens terecht op het tabblad 'Nog te behandelen documenten'. Op deze manier kun je de ingevulde gegevens nog controleren en eventueel in Easyflex iets aanpassen. Daarna kan het document gekoppeld worden aan de juiste flexwerker.

In stap 1 van onze procesbeschrijving over het aanmaken van templates lees je meer over het maken van invulbare templates. Klik hier om naar deze procesbeschrijving te gaan.

Bekijk nu ook de Easyvideo voor het in kunnen vullen van PDF documenten voor digitale ondertekening!


Nieuwe instelling om aan te geven of het BSN geprint moet worden op een QR code

Module: Beheer
Onderdeel: Document management
Tabblad: Document beheer > Instellingen
Melding: 520173

Vanaf nu is het mogelijk om in 'Beheer > Document management > Document beheer > Instellingen' aan te geven of het BSN geprint moet worden op de QR code voor Document management. Standaard staat de instelling aan, je kunt er zelf voor kiezen dit uit te zetten.

Verlonen afgesloten loonjaren weer mogelijk

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 519913

Vanaf nu is het mogelijk om urendeclaraties van een afgesloten loonjaar te verlonen en factureren. Dit is alleen mogelijk wanneer er nog urendeclaraties van dat loonjaar beschikbaar zijn. Omdat het betreffende loonjaar is afgesloten worden de loonkosten en journaalposten geboekt in het huidige loonjaar. Extra urendeclaraties aanmaken en corrigeren is niet mogelijk.

Verbeterd

Mogelijkheid om flexwerkers met plaatsing te verwijderen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Verwijderen
Melding: 520041

In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is het vanaf nu mogelijk om flexwerkers met een plaatsing te verwijderen. De urendeclaraties behorende bij de plaatsing mogen niet bewerkt, verloond of gefactureerd zijn. De flexwerker mag niet eerder verloond zijn. De flexwerker mag niet bij een verzekering aangemeld zijn en er mag geen Flexwrapp koppeling aanwezig zijn. Als je bij de flexwerker op het tabblad 'Verwijderen' de knop 'Verwijderen' activeert, dan wordt de flexwerker inclusief de plaatsing en bijbehorende urendeclaraties verwijderd.

Toegang tot tabblad 'Administratie > Webservice' is nu mogelijk zonder dat de contractgegevens ingezien worden

Module: Beheer
Onderdeel: Programmarechten
Melding: 520226

Voorheen was het niet mogelijk om een medewerker rechten te geven tot het tabblad 'Administratie > Webservice' zonder dat daarbij het tabblad 'Contractgegevens' ook zichtbaar werd. Dit is opgelost. In de programmarechten kun je nu het ID-panel aanvinken en het tabblad 'Webservice' zonder dat het tabblad 'Contractgegevens' ook beschikbaar gesteld moet worden.

Opgelost

Afdrukken van meerdere loonspecificaties tegelijk werkt weer

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 520170

Indien op het tabblad 'Loonspecificaties' meerdere loonspecificaties aangevinkt en afgedrukt werden, werkte dit niet naar behoren wanneer dit twee keer achtereenvolgens gedaan werd. Dit is opgelost. Nu wordt de selectie van de loonspecificaties goed onthouden ongeacht hoe vaak de handeling uitgevoerd wordt.

Blijvende signaleringen van nog niet retour gekomen, maar wel ondertekende documenten

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentenbeheer
Tabblad: Document signalering
Melding: 520282

Wanneer een document was aangeboden voor digitaal ondertekenen op het portaal, bleef de signalering bestaan dat het document nog niet retour was na ondertekening van zowel de persoon als de medewerker. Dit is opgelost. Zodra het document volledig is ondertekend wordt er ook gesignaleerd dat het document retour is. Of een document volledig is ondertekend hangt af van de instellingen per documenttype in 'Beheer > Document management > Document beheer'.

Dit probleem deed zich alleen voor wanneer er gebruik wordt gemaakt van Document management, Digitale handtekening en Flexwrapp. Neem voor meer informatie over deze functionaliteiten contact met ons op.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.