Skip to main content
Skip table of contents

22-03-2024 - Versie 2024-06

Belangrijke mededelingen


PAWW aangifte

Het advies is om aan het einde van het jaar het overzicht ‘PAWW aangifte’ voor het gehele voorgaande jaar aan te maken en te controleren voor welke periode(s) de gegevens zijn gewijzigd. Deze gegevens kun je dan als correctie bij de PAWW doorgeven. Als je dit voor het loonjaar 2023 nog niet hebt gedaan, dan kun je nu alsnog het overzicht ‘PAWW aangifte’ voor loonjaar 2023 aanmaken. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om gedurende het loonjaar correctie(s) over voorgaande periodes door te voeren.

Nieuw / Gerealiseerde wensen


Overzicht 'Overzicht urendeclaraties verwerkt' uitgebreid met loonschema en tarievenschema

Het exportbestand van het overzicht 'Overzicht urendeclaraties verwerkt’ is uitgebreid met 4 extra kolommen. In deze kolommen vind je de schemacode en schemanaam van het toegepaste loonschema en/of tarievenschema.

De kolommen voor het tarievenschema worden gevuld voor verloningen die hebben plaatsgevonden na medio april 2021. De kolommen voor het loonschema worden gevuld voor verloningen die plaatsvinden na vandaag. In declaraties waarin op de verschillende dagen, verschillende loonschema’s en/of tarievenschema’s van toepassing waren, wordt slechts één loonschema en één tarievenschema vermeld voor alle dagen. Wil je hier meer over weten, klik dan hier.

Melding: 33814

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd


Verbetering in het bijwerken van flexwerkers tijdens het kopiëren

Niet alle geselecteerde velden van de flexwerker werden bijgewerkt tijdens het kopiëren. Dit is verbeterd.

Melding: 3653

Opgelost


Afwijkende begunstigde bij reverse billing kon leiden tot onverwerkbaar betaalbestand

Als er bij een ZZP’er waarbij reverse billing gebruikt wordt een afwijkende begunstigde vastligt en het tabblad ‘Betalingen’ werd voor deze ZZP’er geüpdatet door de dataservice, werd het veld voor de afwijkende begunstigde leeggehaald en dit leidde tot een onverwerkbaar SEPA-betaalbestand. Dit probleem is opgelost.

Melding: 33877

Overzicht ‘PAWW aangifte’ toonde verkeerde gegevens voor periode ‘kwartaal - vorige periode’

Indien het overzicht ‘PAWW aangifte’ werd aangemaakt voor de periode ‘Kwartaal - vorige periode’ en dat kwartaal valt in een ander loonjaar, dan werden gegevens getoond van een andere periode. Dit is opgelost.

Melding 33755

EF2GO

Op de dienstenplanning kunnen zien op welk(e) middel(en) een flexwerker ingepland is.

Je kan op je eigen views instellen dat je op een dienst wilt zien op welke middelen een flexwerker ingepland is. Hoe richt je dit in?
- Ga naar de view editor en bewerk een eigen gemaakte (of gekopieerde) view.
- Ga naar het tabblad ‘Weergave’ en open daaronder de ‘Weergave’.
- Zet het vinkje aan bij ‘Gerelateerde middelen’ en selecteer of je deze uitgeklapt en/of ingeklapt wilt tonen.
- Sla de wijziging op.
Als je nu je view opent zie je middels een icoontje op welke middelen een flexwerker ingepland is. Via het context menu kan je direct naar dit middel navigeren.

Melding: 6923

Bij de middelplanning kan je zelf bepalen welke middeltype niveaus je wilt zien op je view

Onder ‘Beheer > Middelenregistratie’ leg je alle niveaus voor je middelen vast. Je kan nu zelf bepalen hoeveel van deze niveaus je op je view wilt tonen. Dit kan je als volgt instellen:

  • Ga naar de view editor en bewerk een eigen gemaakte (of gekopieerde) view.

  • Ga naar het tabblad ‘Weergave’ en open daaronder de ‘Y-as (verticaal)’.

  • Open het veld ‘Middel → Soort → Naam’ en wijzig naar ‘Middel → Soort → Pad’

  • Bij ‘Weergeven als’ kun je nu kiezen voor ‘Kruimelpad’.

  • Daar kan je selecteren hoeveel niveaus je weer wilt geven.

Melding: 7236

Overzicht aanvragen aangepast

Het overzicht aanvragen is aangepast. Er zijn meer filtermogelijkheden toegevoegd en het is vanaf nu mogelijk een eigen 'Mijn aanvragen' overzicht aan te maken. Het starten van een nieuwe aanvraag kan vanaf nu via 'Nieuwe aanvraag' in het zijmenu. Maakt je bureau gebruik van Nétive connect? Deze aanvragen zijn verplaatst naar het menu-item 'Nétive connect' in het zijmenu.

Melding: 6642

Status van de flexwerker aanpasbaar

Vanaf nu is het mogelijk bij het bewerken van een flexwerker op de flexwerkerkaart de status van de flexwerker aan te passen.

Melding: 6920

Toekomstige contracten zichtbaar in EF2GO

Vanaf nu zijn contracten met een ingangsdatum in de toekomst ook zichtbaar op het tabblad 'Contracten' op de flexwerkerkaart.

Melding: 7086

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.