Skip to main content
Skip table of contents

21-05-2015 - Versie 2015-09

Belangrijke mededelingen

Schrijf u nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653441Nieuw / Gerealiseerde wensen

24653441

24653441

24653441Opgelost

24653441


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

In verband met Tweede Pinksterdag aanstaande maandag wordt de webinar voor deze versie samengevoegd met de webinar van maandag 8 juni 2015. Meld u aan om deel te nemen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

De wettelijk minimumlonen zullen per 1 juli 2015 worden verhoogd. Met het overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen' kunt u gemakkelijk in één keer alle minimumlonen ophogen. Easyflex heeft de nieuwe minimumlonen vastgelegd. Ook wordt er vanaf 1 juli door Easyflex op dit minimumloon gecontroleerd in plaatsingen en urendeclaraties. Klik hier voor een overzicht van de nieuwe lonen.

Wijzigingen ABU Cao per 1 juli 2015

Easyflex heeft de nieuwe regeling van de ABU CAO in haar software verwerkt. Dit zorgt ervoor dat er door u niets in Easyflex hoeft te worden aangepast. Wanneer een overeenkomst afloopt en deze kan worden verlengd kan er een nieuwe overeenkomst worden vastgelegd. Easyflex zal in de advisering automatisch rekening houden met de nieuwe regeling per 1 juli 2015.

Fase A
De onderbreking van 26 weken tussen twee uitzendovereenkomsten wordt vervangen. Zolang er geen onderbreking is van meer dan zes maanden wordt in fase A de telling van 78 weken doorgeteld. De telling zal opnieuw beginnen in fase A wanneer de onderbreking meer dan zes maanden heeft geduurd.

Fase B
De maximale duur van fase B was voorheen twee jaar of acht contracten. Deze duur zal met ingang van 1 juli veranderen naar vier jaar. Het maximaal aantal contracten is teruggebracht naar zes. De periode van vier jaar of zes contracten wordt doorgeteld zolang er geen onderbreking is van zes maanden of langer. Is de onderbreking tussen twee overeenkomsten zes maanden of langer dan zal de flexwerker opnieuw starten in fase A. Dit komt omdat de onderbreking van 13 weken is komen te vervallen. Het terugvallen naar het begin van fase B is niet meer mogelijk.

Drie uitzonderingen binnen fase B

  • Educatie
    Wanneer een overeenkomst is aangegaan omwille van de educatie van de flexwerker, telt deze niet mee voor de periode van vier jaar. Dit contract zal wel meetellen voor het maximum aantal contracten van zes.
  • Beroepsbegeleidende leerweg
    Wanneer een overeenkomst is aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg van de flexwerker, telt deze niet mee voor de periode van vier jaar én niet voor het maximum aantal contracten van zes.
  • Leeftijdseis
    Wanneer een flexwerker jonger is dan achttien jaar, dan telt het contract niet mee voor de duur van vier jaar én niet voor het maximum aantal contracten van zes. Hierbij is wel vereist dat de door de flexwerker verrichte arbeid gemiddeld (over de duur van het contract) maximaal 12 uur per week is.

De overeenkomsten die onder deze uitzonderingen vallen, kunnen op dezelfde plek worden vastgelegd als de gebruikelijke overeenkomsten. Wanneer voor de arbeidsovereenkomst een advies wordt gekozen, kan er bij 'Fase B uitzondering' worden aangegeven welke uitzondering van toepassing is. Als één van drie uitzonderingen wordt geselecteerd, dan wordt er een aangepaste advisering gegeven en toegepast.

Fase C
Wanneer er na het beëindigen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd een onderbreking van de werkzaamheden is van zes maanden of minder, dan begint de wekentelling opnieuw in fase B. Heeft de flexwerker meer dan zes maanden geen werkzaamheden verricht, dan zal de wekentelling opnieuw in fase A starten.

Opvolgend werkgeverschap
Tot 1 juli 2015 is er sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de onderbreking tussen twee arbeidsovereenkomsten niet langer is dan 13 weken. Vanaf 1 juli is deze periode verlengd. Wanneer de onderbreking zes maanden of korter is, valt dit onder het opvolgend werkgeverschap.

Nieuwe ZZP templates van de NBBU beschikbaar gesteld

De NBBU heeft een nieuwe bemiddelingsovereenkomst tussen de intermediair en de zelfstandige opgesteld. Deze nieuwe overeenkomst is toegevoegd aan de template bibliotheek van onze klanten die de NBBU CAO volgen. U kunt deze nieuwe templates in gebruik nemen door deze vanuit 'Beheer > Documentmanagement > Templates > Bibliotheek' te kopiëren. Het betreft een template van het type 'Plaatsingsbevestiging flexwerker ZZP'er' met de naam 'FW - Bevestiging ZZP'er formeel' en 'FW - Bevestiging ZZP'er informeel'. U kunt de nieuwe templates herkennen aan de datum van 12 mei 2015.

Opgelost

Toepassing 'Vast loon' bij vaste medewerkers wordt eerder als verplicht aangemerkt

Indien het looncomponent 'Loon normale uren' werd gebruikt in urendeclaraties bij vaste medewerkers na 1 mei 2015, dan wordt bij het verlonen aangemerkt dat het looncomponent 'Vast loon' moet worden gebruikt. De urendeclaraties werden 'In bewerking' gezet waardoor dit niet kon worden gecorrigeerd. Vanaf nu wordt bij het gereed melden van de urendeclaraties van vaste medewerkers gecontroleerd/geblokkeerd of de nieuwe toepassing 'Vast loon' wordt gebruikt of niet. Zo niet, dan kan de urendeclaratie niet worden klaargezet voor de verloning en zal 'Vast loon' eerst dienen te worden ingericht. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.