Skip to main content
Skip table of contents

19-11-2015 - Versie 2015-20

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Week 53, hoe werkt het en hoe kan ik hier mee omgaan binnen Easyflex

Opgelost

Optie 'Pro forma loon' bij flexwerkers met 4-weken loontijdvak weer mogelijk


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Week 53, hoe werkt het en hoe kan ik hier mee omgaan binnen Easyflex

2015 telt 53 weken en in het geval van een 4-weken loontijdvak zal in Easyflex periode 13 bestaan uit 5 weken. De berekening van de sociale verzekeringen en de loonheffing zijn volgens de richtlijnen van de Belastingdienst. Voor de sociale verzekeringen en de ZVW bestaat periode 13 uit 25 SV-dagen i.p.v. 20. Het loon voor de sociale verzekeringen blijft gebonden aan het maximum jaarloon. De loonheffing wordt herleid met behulp van de weektabel omdat er geen 5 weken tabel bestaat (dit is i.p.v. de 4-wekentabel). Op een vijfde deel van het totale loon wordt de weektabel toegepast en het resultaat uit de weektabel wordt vervolgens vermenigvuldigd met vijf.

Als het loonjaar 2015 nog open is zullen alle loonkosten en journaalpost gegevens van week 53 op 31 december 2015 worden gezet. Dit gebeurt omdat week 53 bij het loonjaar 2015 hoort.

Wat te doen als er 4-weken loontijdvakken worden verloond en deze moeten voor 4 januari 2016 worden berekend en betaald?
Bij week urendeclaraties binnen een 4-weken loontijdvak moeten alle urendeclaraties vanaf week 49 worden gereed gemeld met de optie: 'In batch afwikkelen voor alle loontijdvakken'. Bij een 4-weken urendeclaratie dient deze ook op 'In batch afwikkelen voor alle loontijdvakken' te worden klaargezet. Bij de optie 'In batch afwikkelen voor verstreken loontijdvakken' zullen de verloningen pas gestart worden na afloop van week 53 (dus vanaf 4 januari 2016). Let op dat, als er tussendoor ook week loontijdvakken verwerkt dienen te worden, de week-urendeclaraties behorende bij de 4-weken loontijdvakken op 'Wachten' worden gezet.
Als de optie 'In batch afwikkelen voor alle loontijdvakken' niet beschikbaar is in de urendeclaratie kan dit worden gewijzigd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces'.

Opgelost

Optie 'Pro forma loon' bij flexwerkers met 4-weken loontijdvak weer mogelijk

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Pro forma loon
Melding: 517986

In verband met week 53 dit jaar is de 'Pro forma loon' berekening met de peildatum in 4-weken periode 13 aangepast. Er verschijnt een melding waarmee wordt aangegeven dat de 4-weken periode 13 uit 5 weken bestaat en dat de gewerkte dagen 25 en uren 200 zijn. Deze wijziging veroorzaakte een probleem wanneer in 'Frontoffice > Flexwerkers > Pro forma loon' een pro forma werd gestart voor een 4-weken periode. Dit is opgelost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.