Skip to main content
Skip table of contents

19-04-2018 - Versie 2018-09

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Export 'Overzicht urendeclaraties verwerkt' uitgebreid met kolommen 'Declaratie tekst loonslip' en 'Declaratie tekst factuur'

Vakantiegeld importeren middels urenbestanden

Overzicht 'Cumulatieve journaalposten lonen' uitgebreid met extra filters

Opgelost

Gecorrigeerde inhouding zonder aantal laat ook voor het verleden weer de juiste gegevens zien

Uurloongrens van het Jeugd-LIV voor 21-jarigen aangepast


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Export 'Urendeclaraties verwerkt' uitgebreid met kolommen 'Declaratie tekst loonslip' en 'Declaratie tekst factuur'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Urendeclaraties verwerkt
Melding 523897

De export van het 'Urendeclaraties verwerkt' is uitgebreid met de kolommen 'Declaratie tekst loonslip' en 'Declaratie tekst factuur'. Deze kolommen tonen de afwijkende tekst loonstrook en/of factuur wanneer de originele naam van het looncomponent in de urendeclaratie is aangepast.

Vakantiegeld importeren middels urenbestanden

Module: Beheer / Backoffice
Tabblad: Urenbestand-definities / Urenbestanden
Melding: 523845

Vanaf nu is het mogelijk om in een urenbestand ook regels voor vakantiegeld op te nemen. Voor andere soorten reserveringen was dit reeds mogelijk. De regel van het vakantiegeld kan gevuld worden met het gewenste uit te keren bedrag. Per flexwerker en per declaratietijdvak mag het urenbestand slechts 1 regel voor vakantiegeld bevatten.

Overzicht 'Cumulatieve journaalposten lonen' uitgebreid met extra filters

Module: Beheer / Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Cumulatieve journaalposten lonen
Melding: 500250

Het overzicht 'Cumulatieve journaalposten lonen' is uitgebreid met een drietal selectiecriteria. Allereerst kun je ervoor kiezen om het saldo per grootboekrekening uit te splitsen per boekingsdatum. Daarnaast is het mogelijk om het overzicht aan te maken voor één specifiek persoon. Als laatste optie kun je ook één enkele grootboekrekening selecteren zodat je alle boekingen van dit specifieke grootboekrekening ziet. Het rapport en exportbestand zijn uitgebreid met een extra kolom voor het vermelden van de datum.

Opgelost

Gecorrigeerde inhouding zonder aantal laat ook voor het verleden weer de juiste gegevens zien

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Urendeclaraties verwerkt en Journaalpost lonen
Melding: 523841

In versie 2018-08 is een probleem opgelost waarbij een gecorrigeerde inhouding zonder aantal een verschil veroorzaakte tussen de overzichten 'Urendeclaraties verwerkt' en 'Journaalposten lonen'. Een voorbeeld hiervan is dat er wel een bedrag in de urendeclaratie stond maar geen aantal, dit veroorzaakte het verschil. Dit probleem is nu ook voor het verleden opgelost. Het 'Urendeclaraties verwerkt' zal nu weer de juiste gegevens in het verleden weergeven.

Uurloongrens van het Jeugd-LIV voor 21-jarigen aangepast

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkomingen loondomein
Melding: 523753

Het overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein' hanteerde een onjuiste bovengrens voor het gemiddeld uurloon van 21-jarigen voor de toetsing van het recht op Jeugd-LIV. De bovengrens was Euro 9,66 maar moest Euro 9,82 zijn. Dit is aangepast.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.