Skip to main content
Skip table of contents

17-11-2023 - Versie 2023-24


Belangrijke mededelingen


Loonjaar 2024 beschikbaar op 8 december

Het loonjaar 2024 zal naar verwachting op 8 december beschikbaar worden gemaakt. Dit wil zeggen dat alle premies en percentages zijn ingericht en de stappen voor de jaarwissel doorlopen kunnen worden*.

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2024 goedgekeurd. Maar de Kamer heeft wel duidelijk zijn kans gegrepen om de plannen flink te verbouwen ten opzichte van de begroting die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. De belastingtarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting gaan bijvoorbeeld extra stijgen. Bovendien zijn er op het laatste moment beperkingen ingevoerd voor de zogenaamde 30%-regeling. Na het akkoord van de Tweede Kamer is het nu aan de Eerste Kamer om zich over het Belastingplan 2024 te buigen. De stemming over de plannen in de Senaat staat vooralsnog gepland voor 19 december, waarna de belastingtarieven voor 2024 definitief zijn.

*Het kan dat zijn sommige stappen van de jaarwissel op een later moment pas gedaan kunnen worden.

Webinar jaarwissel

Ook dit jaar organiseren we weer de webinars 'Jaarwissel 2023/2024'. Tijdens deze webinars informeren wij je over de belangrijkste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving voor 2024. Vervolgens doorlopen we de drie stappen die je in Easyflex dient te doorlopen, zodat het loonjaar 2024 operationeel wordt. Via deze link vind je de actuele webinar data terug en kun je je nu al aanmelden! Deelname bedraagt € 99,- per persoon. 

Uitbesteden stap 1 van de jaarwissel aan Easyflex

Het is mogelijk om stap 1 van de jaarwissel (de opening van het nieuwe loonjaar) door Easyflex uit te laten voeren (€140,- per werkmaatschappij).  We ontvangen dan graag per werkmaatschappij de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024. Je kunt de opdrachtbevestiging + kopie van de Whk beschikking sturen naar easy2serve@easyflex.nl.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Vergoedingen per uur / gewerkte dag berekenen aan de hand van zelf ingestelde urencomponenten

In ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten’ bij vergoedingen (belast, belast/onbelast en onbelast) kan worden aangegeven over welke urencomponenten de berekening per uur/gewerkte dag moet worden toegepast. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat bij de uitbetaling van overwerkuren geen ADV-vergoeding wordt berekend. Bij de looncomponentinstelling van de genoemde vergoedingen bij het veld ‘Berekenen over’ kunnen de urencomponenten worden ge(de)selecteerd. Voor nieuwe en bestaande vergoedingen staan standaard alle urencomponenten aangevinkt.

Let op: wijzigingen leiden niet tot mutaties in bestaande tijdvakken. Voor meer uitleg (ook over correcties) zie de pagina-informatie van ‘Looncomponenten’ bij 'Berekenen over'.

Melding: 3705

Zoekbalk in sector scherm plaatsing (tabblad: lonen en tarieven)

Er is een zoekbalk toegevoegd aan het sector scherm van de plaatsing. Op deze manier is het makkelijker en sneller om de juiste sector te selecteren bij het aanmaken/aanpassen van de plaatsing.

Melding: 2470

Niet geautoriseerde schermen verbergen

Tabbladen/schermen worden verborgen wanneer een medewerker niet geautoriseerd is om dit tabblad/scherm te openen. Pas wanneer de autorisatie voor dit tabblad/scherm wordt toegevoegd aan de rol van de medewerker wordt het tabblad/scherm zichtbaar voor de medewerker.

Melding: 33097

Flexwerker kunnen vastleggen als zzp'er

Vanaf nu is het mogelijk om personen als zzp'ers vast te leggen. Dit type kun je vastleggen bij de flexwerker via 'Flexwerkers > Algemeen'. Op deze manier kun je makkelijker je zzp'ers vinden middels het zoekscherm en wordt de controlelijst hierop aangepast. Maak je ook gebruik van reverse billing? Dan wordt bij het gebruik van het type 'Zzp' ook de bedrijfsnaam en het crediteurennummer in het identificatiepaneel getoond.

Melding: 3665 / 3662 / 3904 / 3937

Bijlages toevoegen bij handmatige facturen

Het is vanaf nu mogelijk om bijlages toe te voegen bij handmatige facturen. Per factuurregel kunnen er maximaal 5 bijlages toegevoegd worden, zodat deze automatisch worden toegevoegd aan de factuur. De mogelijke bestandstypes die je kunt uploaden zijn: pdf, doc, docx, png, jpg en jpeg. De maximale grootte voor één bijlage is 3 MB. De maximale grootte van de factuur betreft 20 MB.

Melding: 3897

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost

Signaleringsoverzicht signaleert weer op combinatie van ‘Onder wettelijk minimumloon’ en 'Afwijking t.o.v. arbeidsovereenkomst'.

Indien bij een flexwerker het plaatsingsuurloon onder het wettelijke minimumloon ligt én het plaatsingsuurloon afwijkt van het uurloon in de arbeidsovereenkomst, zou dit moeten leiden tot twee afzonderlijke meldingen op het overzicht ‘Signaleringen’. Echter, alleen de signalering die betrekking heeft op ‘Afwijking t.o.v. arbeidsovereenkomst' werd getoond. De signalering ‘Onder wettelijk minimumloon’ ontbrak onterecht op het overzicht 'Signaleringen’. Dit probleem is opgelost. Indien van toepassing wordt ook de combinatie van beide signaleringen weer getoond.

Melding: 3859

Autorisatie selecteren vaste medewerkers werkt weer naar behoren

In ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Vaste medewerkers' kun je een autorisatierol instellen voor het kunnen selecteren van vaste medewerkers. Gebruikers zonder de ingestelde autorisatierol konden echter toch ‘Vaste medewerker' selecteren in de overzichten 'Herziening lage premie’ en 'Uitbetalen reserveringen’. Dit is opgelost.

Melding: 2500

EF2GO

Eigen informatie blokjes toevoegen op het dashboard  

Op het dashboard kan je vanaf heden zelf blokjes toevoegen die totalen tonen van gegevens die je zelf bepaalt. Hoe werkt dit?

 • Je kan via de instellingen button op het dashboard het dashboard in 'Bewerkmodus' zetten. 
 • Klik op 'Nieuw blok'. 
 • Onderin op het dashboard zie je een nieuw blok verschijnen. 
 • Zet de hoogte (H) hiervan op 1/3 en de breedte (B) op 1/6 (Dit is de ideale maat voor een dashboard blokjes met een telling) 
 • Klik vervolgens in het blokje op het instellingen icoon. 
 • Voer een titel in (bijvoorbeeld 'Aantal flexwerkers in fase B')
 • Kies bij 'Element' voor 'Totalen'. 
 • Kies een icoon die je wilt weergeven op het dashboard blokje 
 • Kies daarna een kleur waarmee het icoon en het aantal wordt weergegeven
 • Bij 'Bron' kies je voor 'Flexwerker' of 'Relatie'. In dit voorbeeld willen we het aantal flexwerkers in fase B zien, dus kiezen we bij bron voor 'Flexwerker'
 • Kies bij 'Link naar weergave' voor de weergave die je wilt gebruiken (Flexwerker is het standaard overzicht, Mijn flexwerkers is het overzicht wat je zelf kan inrichten)
 • Klik vervolgens op de knop '+ Filter' en selecteer de filter 'Fase'. Stel deze in op 'ABU Fase B' en klik op het icoon voor opslaan. 
 • Kies nu voor 'Opslaan'. 
 • Zet nu op het dashboard de bewerkmodus weer uit. 
 • Zie dat er een dashboard blokje bij is gekomen waarop je kan zien hoeveel flexwerkers je in fase B hebt. Wanneer je hierop doorklikt kom je op het overzichtsscherm van de flexwerkers waarbij je enkel de flexwerkers ziet die voldoen aan het filter ABU Fase B. 

Je kan dus zelf bepalen welke dashboard blokken je aanmaakt en welke informatie je relevant vindt om te tonen. De telling is actueel en wordt constant bijgewerkt. 
Op korte termijn zullen wij op flexwerker en relatie niveau meer opties mogelijk maken waarop je kan filteren. 

Melding: 5820

ZZP facturen inzichtelijk maken voor intercedenten en flexwerkers (ZZP'ers)

Wanneer reversed billing wordt toegepast in Easyflex is het vanaf heden ook mogelijk om de ZZP facturen in te zien in EF2GO. Intercedenten kunnen dit inzien onder het tabblad 'Flexwerkers' in het zijmenu. ZZP'ers kunnen deze facturen ook inzien in de EF2GO app. 

Melding: 6048

Zoekoptie in filters 

Op de overzichtspagina's van flexwerkers en relaties en in planning is een zoekveld toegevoegd bij de filters. Zo kun je nog sneller een filter zoeken en toepassen.

Melding: 5853

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.