Skip to main content
Skip table of contents

16-12-2022 - Versie 2022-26


Belangrijke mededelingen

Opgelost: Verstoring Loonaangiften

Vrijdag 16 december was er sprake van een verstoring binnen de systemen van de Belastingdienst waardoor Loonaangiften niet verwerkt werden. De verstoring is inmiddels opgelost. Loonaangiften welke onterecht waren afgekeurd of niet verstuurd waren zijn alsnog ingezonden.

APG-percentages van 2023 bekend

De APG-rekenregels van 2023 zijn bekend. We hebben deze op 19 december doorgevoerd in Easyflex voor cao 17 (UTA) en cao 92 (Bouw Bpf Middelloon). Advies is om voor loonjaar 2023 (nogmaals) de kostprijzen te berekenen indien de jaarwissel al is gedaan.

Verruiming nominale premie voor de zorgverzekering ivm inhouding onder NeWML

De afgelopen weken zijn er vragen bij ons binnengekomen over de inhouding van de zorgpremie onder het NeWML. De nominale premie voor 2023 was namelijk vastgesteld op een bedrag van € 1649,- per jaar oftewel € 137,42 per maand. Dit bedrag was lager dan de maandpremies voor 2023 van HollandZorg en Zorg en Zekerheid. Dit zou betekenen dat de noodzakelijke inhouding op het loon buiten het vastgestelde maximum zou vallen. Om deze situatie op te lossen heeft het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid de betreffende regelgeving aangepast en de bovengrens voor de inhouding verhoogd met 10%. Daardoor blijft het in 2023 mogelijk de premie van de basisverzekering en de aanvullende verzekering voor het afdekken van het verplicht eigen risico bij buitenlandse uitzendkrachten in te houden op het loon. Hier lees je het officiële besluit.

StiPP nieuwsbericht: WAZO-uitkering valt onder pensioengevend loon

Onlangs werd dit nieuwsbericht gepubliceerd op de website van StiPP, waarin StiPP bevestigt dat de WAZO uitkering onder het pensioengevend loon valt. Op het moment dat de WAZO uitkering door de werkgever wordt uitbetaald en het StiPP pensioen bij de medewerker aan staat, wordt de pensioenpremie over deze uitkering automatisch berekend tijdens de verloning in Easyflex. Echter op het moment dat de WAZO uitkering door UWV wordt uitbetaald aan de medewerker, wordt er uiteraard geen pensioenpremie afgedragen en vindt er ook geen aangifte van werknemersgegevens richting StiPP plaats. StiPP geeft in het nieuwsbericht aan hoe je alsnog de juiste gegevens bij StiPP dient aan te leveren. Als softwareleverancier hebben wij een aantal vraagtekens bij deze werkwijze, onder andere met betrekking tot de bepaling van de 'gebruikelijk verloonde uren uren', de inhouding van de pensioenpremie op het loon van de werknemer in het geval van Pluspensioen en bijvoorbeeld de VCR rekensystematiek waarmee je te maken kunt hebben op het moment het loon van de werknemer hoger is dan het maximum pensioengevend uurloon. Wij hebben onze vraagstukken voorgelegd aan StiPP, ABU en NBBU. Vooralsnog zijn wij in afwachting van de juiste antwoorden op deze vragen en kunnen wij dus ook nog niet adviseren over de juiste verwerking in onze software. Daarom adviseren we om (vooralsnog) de WAZO-uitkering zelf door te betalen aan de werknemer, zodat de inhouding van de pensioenpremie en de aanlevering van de werknemersgegevens automatisch geregeld wordt vanuit de verloning.

'Frontoffice > Correcties' op termijn niet meer beschikbaar in de Easyflex applicatie

Het onderdeel 'Frontoffice > Correcties', dat nu alleen nog beschikbaar is voor oudere werkmaatschappijen, zal op termijn (naar verwachting eind 2022) verdwijnen uit de Easyflex applicatie. Correcties kunnen vanaf dat moment gemaakt worden in 'Frontoffice > Urendeclaraties'. Functionaliteiten die momenteel alleen beschikbaar zijn in 'Frontoffice > Correcties' (zoals het eenvoudig kunnen aanpassen van het uurloon en tarief, maar ook het kunnen terugboeken van een declaratie die op ‘In bewerking’ staat) zullen toegevoegd worden aan 'Frontoffice > Urendeclaraties' óf zullen niet meer ondersteund worden (o.a. het kunnen terugboeken van afzonderlijke declaratieregels), omdat ze tot ongewenste situaties leiden die later voor onherstelbare fouten kunnen zorgen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Overzicht 'Kostprijzen' faalt niet meer bij veel sectoren en looncomponenten

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Kostprijzen
Melding: 503574

Het overzicht 'Kostprijzen' kon crashen indien het wordt aangemaakt met alle sectoren en alle looncomponenten. Dit gebeurt niet meer; het overzicht wordt afgerond. Let op: de verwerkingstijd kan wel enige tijd in beslag nemen.

Opgelost

Kolom 'Reverse billing factuurnummer' wordt niet meer toegevoegd aan het exportbestand indien gekozen wordt voor 'Flexportal Powertools'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Overzicht urendeclaraties verwerkt
Melding: 539197

Onlangs is de kolom 'Reverse billing factuurnummer' toegevoegd aan het exportoverzicht van het overzicht 'Overzicht urendeclaraties verwerkt'. Deze kolom werd echter ook zichtbaar op de export wanneer je bij 'Soort overzicht' de keuze maakte voor 'Flexportal Powertools'. Hierdoor kon het exportbestand niet meer geüpload worden in de Powertool van Flexportal. Dit probleem is opgelost; de extra kolom wordt niet meer toegevoegd aan het exportoverzicht wanneer je kiest voor 'Flexportal Powertools'. In alle andere gevallen wordt de kolom wel zichtbaar. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.