Skip to main content
Skip table of contents

16-07-2015 - Versie 2015-13

Belangrijke mededelingen

Schrijf u nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Controlemelding bij verwijderen handmatige notificatie toegevoegd

Verbeterd

Referentiecode van gelijksoortige sectorrisicogroepen op meer plekken toegevoegd

Beschikbaarheid templates in documentafhandeling verbeterd


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld u aan om deel te nemen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Controlemelding bij verwijderen handmatige notificatie toegevoegd

Module: Beheer > Frontoffice
Onderdeel: Locaties / Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers / Relaties / Acties
Tabblad: Notificaties
Melding: 517096

Wanneer een handmatig vastgelegde notificatie verwijderd dient te worden, zal er nu een controlevraag worden gesteld of u hier zeker van bent. Dit om te voorkomen dat notificaties per ongeluk definitief worden verwijderd.

Verbeterd

Referentiecode van gelijksoortige sectorrisicogroepen op meer plekken toegevoegd

Module: Beheer / Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Overzichten / Loonaangifte / FlexwerkerS
Naam overzicht: Kostprijzen / Premies en grondslagen / Reserveringen / Reserveringen herwaarderen / Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Kostprijzen / Saldigegevens (reserveringen)
Melding: 516964

Easyflex heeft de mogelijkheid om meerdere loonheffingen subnummers vast te leggen en daarbij meerdere gelijksoortige sectorrisicogroepen. Om verschil te kunnen maken heeft Easyflex eerder extra codes toegevoegd achter een loonheffingennummer. Echter was dit niet op alle plekken zichtbaar. Vanaf nu zijn deze codes ook te zien in bijvoorbeeld de saldigegevens van de flexwerkers en vaste medewerkers én in de overzichten voor reserveringen. De kans op het maken van een verkeerde keuze is nu verkleind.

Beschikbaarheid templates in documentafhandeling verbeterd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Aanvragen
Tabblad: Plaatsingen
Melding: 517072

In de plaatsing werd er gekeken of een template beschikbaar gesteld mocht worden aan de hand van de ingangsdatum van de loon- en tariefafspraak. Hierdoor kon het voorkomen dat bij het vastleggen van loon- en tariefafspraken in het verleden geen template kon worden gekozen. Vanaf nu wordt er gekeken naar de datum 'Beschikbaar vanaf' en 'Beschikbaar tot en met' bij de instellingen van de template en wordt deze vergeleken met de huidige systeemdatum. Valt de huidige systeemdatum binnen de data van de template, dan mag hij beschikbaar worden gesteld. Valt de systeemdatum erbuiten, dan kan hij niet worden geselecteerd.


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.