Skip to main content
Skip table of contents

14-11-2019 - Versie 2019-22


Belangrijke mededelingen

Vooraankondiging: Nieuw tabblad in Beheer om standaard instellingen voor contractadviezen vast te leggen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Dienstverbanden
Melding: 530153

In Beheer > Bedrijfsinstellingen is een nieuw tabblad toegevoegd: 'Dienstverbanden'. Hier leg je vast wat de standaard instellingen worden die van toepassing zijn op nieuw aan te maken arbeidsovereenkomsten (hierover later meer).
Het nieuwe tabblad komt pas beschikbaar nadat je dit beschikbaar gesteld hebt via 'Beheer > Programmarechten'. Selecteer hier de rol voor wie het tabblad beschikbaar moet zijn en zet een vinkje achter het nieuwe tabblad. Het is verstandig om dit al in te regelen zodat je meteen kan beginnen met het instellen van je proces als dit beschikbaar komt.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Harmonisatie ABU en NBBU CAO: Beloningsregeling 'uitzend cao' bij NBBU beschikbaar vanaf 30-12-2019

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Melding: 530240

Vanaf 30-12-2019 is de beloningsregeling 'uitzend cao' ook beschikbaar bij NBBU.

Harmonisatie ABU en NBBU CAO: Contract advies na onderbreking van zes maanden of minder bij onbepaalde tijd contract 

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Melding: 530571

Wanneer een flexwerker binnen 6 maanden na het einde van een contract voor onbepaald tijd weer aan het werk gaat, krijgt de flexwerker een nieuw contract in fase C of Fase 4. Dit wordt door Easyflex ondersteund.

Harmonisatie ABU en NBBU CAO: Loonschaal 'Loongebouw overige' niet meer beschikbaar in een loon- en tariefafspraak met een ingangsdatum vanaf 30-12-2019  

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Tabblad: Lonen en tarieven
Melding: 530355

In de plaatsing onder lonen en tarieven is momenteel nog de loonschaal 'Loongebouw overige'. Na de harmonisatie van de CAO per 30-12-2019 is deze niet meer van toepassing en dus ook niet meer beschikbaar als keuze.

Harmonisatie ABU en NBBU CAO: Herwaarderen 'Tijd voor tijd' ook mogelijk voor de sectorrisicogroepen 'IA' en 'IIA'  

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Reserveringen herwaarderen
Melding: 530567

In de nieuwe CAO met ingang van 30 december 2019 is voor zowel ABU als NBBU opgenomen dat de toeslag voor overwerkuren kan worden aangewend voor de opbouw van compensatie-uren (tijd voor tijd) in tijd. Dit betekent dat zowel voor overeenkomsten met beding als overeenkomsten zonder beding het saldo tijd voor tijd in uren bepalend is, ofwel de flexwerker krijgt een uitbetaald uur tijd voor tijd tegen het huidige uurloon uitbetaald. Daarom is het mogelijk gemaakt om het saldo tijd voor tijd voor de sectorrisicogroepen IA en IIA met het overzicht 'Reserveringen herwaarderen' te herwaarderen.

Reden beëindiging ziekmelding vermelden bij verzekeraar 'Holland zorg' 

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 530478

Vanaf heden is het bij het beëindigen van een ziekmelding die via 'Holland zorg' loopt en een einddatum heeft na 31-12-2019 verplicht om een reden beëindiging op te geven. Dit kun je doen in 'Frontoffice > flexwerker > fiscaal - sociaal'

Verbeterd

Standaard uren niet vullen op feestdagen

Module: frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Melding: 530951

In de plaatsing is het nu mogelijk om aan te geven dat je standaard uren niet wilt vullen op feestdagen. In de plaatsing op het tabblad 'Periode en locatie' is het vinkje bijgekomen 'feestdagen niet vullen'. Deze staat standaard uit en is handmatig aan te passen. Voor meer informatie over het standaard vullen van urendeclaraties kijk dan bij 'Procesbeschrijvingen > Automatisch vullen urendeclaraties'.

Overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein' verbeterd

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkomingen loondomein
Melding: 530465

Het overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein' is verbeterd. Vanaf nu worden de gewerkte uren van het totaaloverzicht afgerond per aangiftetijdvak. Hierdoor komen de uren beter overeen met de uren welke naar het UWV gezonden worden. In het detailoverzicht worden de uren weergegeven met twee cijfers achter de komma. Let op: het overzicht blijft indicatief.

Exporteren debiteuren voor Informer bevat IBAN nummer ipv rekeningnummer

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Exporteren debiteuren
Melding: 531067

In het overzicht 'Exporteren debiteuren' dat wordt aangemaakt indien je gebruik maakt van het financiële pakket Informer bevat vanaf nu het IBAN nummer in plaats van het rekeningnummer van de relatie.

Overzicht 'Automatisch uitbetalen' verbeterd door het toevoegen van 2 declaratiestatussen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Automatisch uitbetalen
Melding: 530954

Het overzicht 'Automatisch uitbetalen' neemt nu ook declaraties met de volgende status mee bij het berekenen van de gewerkte uren in de opgegeven periode:
- Declaraties met de status 'In bewerking (correctie)'
- Declaraties met de status 'In bewerking’ die alleen gefactureerd zijn
Voor beide declaratiestatussen geldt dat deze sowieso meegaan met de eerstvolgende verloning en dus tellen de uren in deze declaraties ook mee. In het geval van correcties voorkomt dit ook dat de uren dubbel op het overzicht worden meegeteld.

Opgelost

'Overzicht' bij loonspecificatie 

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Loonspecificatie
Melding: 531068

Bij 'Frontoffice > flexwerker > loonspecificaties' gaf de knop 'Overzicht' niet altijd het overzicht weer. Dit is opgelost.

Het overzicht 'Automatisch betalen' werkt weer goed voor de optie 'Niet uitbetalen bij geboekte uren' 

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Automatisch uitbetalen
Melding: 530955

Het overzicht 'Automatisch betalen' werkt weer goed indien de optie 'Niet uitbetalen bij geboekte uren' is aangevinkt. Het aan- of uitvinken van deze optie zorgde voorheen voor hetzelfde gedrag, dit is nu opgelost. Daarnaast worden ook gecorrigeerde urendeclaraties die 'In bewerking' staan meegenomen om te bepalen of er al geboekte uren zijn in de week van uitbetalen.

Easyflex2GO

Verbetering in synchronisatie van plaatsingen

Plaatsingen worden nu ook verwijderd in EF2GO als deze in Easyflex zijn verwijderd.

Handmatige activatie mogelijk van gebruikers

De intercedent kan vanaf nu handmatig het account van gebruikers met de rol inlener en flexwerker activeren. Dit kan via ‘Beheer > Gebruikers’.

Contractadvies houdt rekening met verleden

Bij het aanmaken van een contract wordt vanaf nu ook rekening gehouden met het contractverleden van de flexwerker.

Verbetering in het contractadvies

Bij het opvragen van het contractadvies worden de verschillende adviezen duidelijk weergegeven.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.