Skip to main content
Skip table of contents

12-03-2015 - Versie 2015-05

Belangrijke mededelingen

Schrijf u nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653446


Wijzigingen ABU CAO per 30 maart

Voor degene die de ABU cao volgen worden de eerste wijzigingen van de wet werk en zekerheid al zichtbaar vanaf 30 maart 2015. Wij zijn bezig de belangrijkste wijzigingen te verwerken in Easyflex.

Eén van de wijzigingen is dat per 30 maart 2015 voor alle flexwerkers de inlenersbeloning dient te worden toegepast. Er zijn specifieke doelgroepen uitgezonderd welke de nieuwe ABU beloning (loongebouw) mogen toepassen. Voor de eerste doelgroep (Allocatie) zijn dit:

 • langdurig werklozen
 • re-integratiedoelgroepers
 • werkzoekenden in het kader van de participatiewet
 • schoolverlaters
 • uitzendkrachten zonder startkwalificatie
 • uitzendkrachten die een opleiding op Beroeps Kwalificerend Assistent
 • herintreders
 • vakantiewerkers

Voor de andere doelgroep (Overige) zijn dit:

 • de uitzendkracht behorend tot de transitiegroep
 • de uitzendkracht behorend tot de groep niet indeelbaar
 • de uitzendkracht met een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd in fase C

Voor deze doelgroepen wordt het 'ABU loongebouw' toegepast. Indien functiegroep 7 of hoger van toepassing wordt, dan dient de inlenersbeloning te worden toegepast.

Ook flexwerkers in fase C kunnen op inlenersbeloning worden gezet. Bij aanvang van fase C dient schriftelijk te worden vastgelegd of de ABU beloning wordt toegepast of de inlenersbeloning. De keuze kan gedurende fase C niet meer worden gewijzigd

Overgangsrecht voor fase C: Voor 30 maart dient een keuze te worden gemaakt of de ABU beloning wordt toegepast of de inlenersbeloning. Wanneer de uitzendkracht op 30 maart 2015 geen uitzendarbeid verricht omdat er geen opdracht voorhanden is, wordt de keuze voor toepassing van de inlenersbeloning of de ABU-beloning uitgesteld tot het moment waarop de uitzendkracht weer ter beschikking wordt gesteld en uitzendarbeid gaat verrichten.

Wat kunt u doen?
Alle flexwerkers die niet in de uitgezonderde doelgroepen vallen dienen per 30 maart 2015 op inlenersbeloning te worden gezet. Aangezien wij niet weten welk loon toegepast dient te worden en niet weten of de flexwerker in de uitzonderingsgroep vallen, dient u de instelling handmatig te wijzigen.

Hoe doe ik dat?
U kunt de inlenersbeloning selecteren in de plaatsing. Hiervoor dient u per 30 maart 2015 een nieuwe loon- en tariefafspraak te maken. Hier kunt u aangeven dat de inlenersbeloning van toepassing is en het juiste loon ingeven. Indien de flexwerker in de uitzonderingsgroep valt, kan vanaf de volgende productie (2015-06) de twee nieuwe loonschalen uit het nieuwe 'ABU loongebouw' worden gekozen.

Overige informatie met betrekking tot handelingen in Easyflex.
Bij het aanmaken van nieuwe relaties in Easyflex zal het standaard beloningssysteem 'Inlenersbeloning' worden. Voor de bestaande relaties kan dit worden gewijzigd in 'Frontoffice > Relaties > Overige gegevens'.
In dat tabblad werden ook de weken voor BRI signalering vastgelegd. Deze zijn niet meer van toepassing voor de meeste flexwerkers. Voor de uitzonderingsgroepen zijn er verschillende gewerkte- of kalenderweken om te signaleren op flexwerker niveau. Hierdoor zal de BRI signalering na 30 maart 2015 in Easyflex vervallen. De BRI signaleringen voor 30 maart 2015 blijven bestaan.

Indien u gebruik maakt van 'Loonschema's' in Easyflex, en binnen de loonschema's wordt de normtabel gebruikt, houdt er dan rekening mee dat Easyflex niet de juiste informatie toont. In dat geval is het verstandig om nieuwe loonschema's te maken met de 'Inlenersbeloning' of met de keuze voor het nieuwe loongebouw van de ABU.  Ook als u gebruik maakt van 'Urenbestanden' die automatisch plaatsingen aanmaakt, dient u het 'Beloningssysteem' en/of 'Loonschaal' aan te passen naar de nieuwe regeling van de ABU.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.