Skip to main content
Skip table of contents

11-11-2021 - Versie 2021-22

De Easy update wordt periodiek toegelicht in een webinar op de laatste dinsdag van de maand om 10.00 uur. Je kunt je inschrijven op onze website via https://www.easyflex.nl/trainingen-en-webinars/. Tot dan!Nieuw / Gerealiseerde wensen

Melding bij vastleggen fase A/1-2 contract met startdatum in 2021 en einddatum in 2023

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overig
Melding: 536461

De termijn van Fase A/1-2 in de cao voor uitzendkrachten wordt beperkt tot 52 gewerkte weken. Er geldt een overgangsregeling voor flexwerkers die reeds in dienst zijn:

• Uitzendkrachten die op 2 januari 2023 reeds 52 weken zonder terugval hebben gewerkt in Fase A/1-2 (dus opgebouwd in 2022 en eerdere jaren), stromen – bij voortzetting van het dienstverband - op die datum in in Fase B/3.
• Uitzendovereenkomsten met een looptijd langer dan 3 januari 2023 worden aangemerkt als het eerste contract in Fase B/3.

In dit kader wordt er nu al een signalering getoond als je een fase A of fase 1/2 contract vastlegt met ingangsdatum vóór 3 januari 2022 én een einddatum op of na 2 januari 2023.

Notificaties van loon- en tarievenschema's

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Loon- en tariefafspraken / Relaties
Tabblad: Notificaties / Loon- en tariefafspraken
Melding: 535028

Het vastleggen, wijzigen en verwijderen van loonschema’s en tarievenschema’s (zowel bij relaties als in Beheer) werd niet genotificeerd. Dit gebeurt vanaf nu wel.

Mogelijkheid om geen e-mail te versturen bij het in- en uitschakelen van de webservice

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Correspondentie
Melding: 535104

Vanaf nu kun je ervoor kiezen om bij het in- of uitschakelen van de webservice bij de flexwerker en relatie geen e-mail meer voor te versturen. Op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Correspondentie' is de optie 'E-mail versturen bij het inschakelen en uitschakelen van de webservice' toegevoegd. Standaard staat deze op 'Ja' en worden er e-mails verstuurd. Indien je dat niet wilt dan kun je deze instelling op 'Nee' zetten. Als je de webservice via matching inschakelt, kun je ook kiezen voor het wel of niet versturen van een e-mail. Deze instelling is leidend, dus als in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Correspondentie' de instelling op 'Nee' staat en in de batchactie kies je voor 'Ja' dan worden er wel e-mails verstuurd.

Wijzigen op het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalrekeningen’ worden vanaf nu genotificeerd

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Journaalrekeningen
Melding: 535665

Het nieuw invoeren of wijzigen van journaalrekeningen op het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalrekeningen’ wordt vanaf nu genotificeerd.

Exportoverzicht 'Aanvragen en plaatsingen' uitgebreid met kolom 'Relatiebeheerder relatie' en 'Relatiebeheerder persoon'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Aanvragen en plaatsingen
Melding: 535009

De export van het overzicht 'Aanvragen en plaatsingen' is uitgebreid met de kolommen 'Relatiebeheerder relatie' en 'Relatiebeheerder persoon'. De kolom 'Relatiebeheerder persoon' wordt toegevoegd aan het overzicht wanneer je bij 'Inclusief plaatsingen' kiest voor 'Ja'. De kolom 'Relatiebeheerder relatie' wordt toegevoegd als je bij selectiecriteria 'Overzicht' kiest voor 'Relatiebeheerder (excl. tijdelijk beheer)' en 'Relatiebeheerder (incl. tijdelijk beheer)', zowel inclusief als exclusief plaatsingen. 

Overzicht 'Signaleringen' uitgebreid met controleperiode van 10 weken

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Signaleringen
Melding: 536048

Het overzicht 'Signaleringen' kan vanaf nu ook aangemaakt worden met een controleperiode van 'Vandaag - 10 weken'. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Wijziging in StiPP pensioenaanlevering voor uren van een oud loonjaar die in het nieuwe jaar zijn verloond na de laatste pensioenaanlevering

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Pensioenaanleveringen
Melding: 535657

Als de StiPP pensioenaanlevering voor periode 12 van een loonjaar al automatisch is aangemaakt en je verloont daarna toch nog iets voor dat loonjaar, dan was het voorheen nodig om elke periode waarvoor er nog iets is gewijzigd, handmatig aan te maken. Dit is veranderd. Zodra de laatste aanlevering van een loonjaar is gedaan en er zijn daarna nog verloningen/herrekeningen gedaan voor dat loonjaar, dan kun je hiervoor handmatig een aanlevering voor de laatste periode van het betreffende jaar aanmaken. Alle periodes worden daarin meegenomen.

Meerdere jaarlonen inzichtelijk

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 536626

Bij 'Gegevens voor loonopgave' op het tabblad 'Fiscaal-Sociaal' wordt het jaarloon getoond dat hoort bij de ingangsdatum. Op het moment dat een flexwerker bijvoorbeeld drie jaar heeft gewerkt en voor alle drie de jaren een ander jaarloon heeft, dan wordt er één jaarloon getoond als er maar één ingangsdatum vastligt. Vanaf nu zijn door middel van de 'i'-knop bij het veld 'Jaarloon' alle jaarlonen inzichtelijk van de kalenderjaren waarin is gewerkt.

Jaarloon wordt weergegeven indien een nieuwe situatie wordt vastgelegd bij 'Gegevens voor loonopgave'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 536763

Wanneer er bij 'Gegevens voor loonopgave' een nieuwe datum wordt vastgelegd zal automatisch het jaarloon voor het betreffende loonjaar getoond worden in het veld 'Jaarloon', indien de flexwerker reeds is verloond in het betreffende loonjaar. Dit was voorheen niet het geval. 

Opgelost

In arbeidsongeschiktheidsmeldingen naar Acture werden e-mailadressen met een underscore niet juist weergegeven

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Arbeidsongeschiktheidsmeldingen
Melding: 536760

In arbeidsongeschiktheidsmeldingen naar Acture werden e-mailadressen met een underscore (_) niet juist weergegeven. Op de plek van de underscore werd namelijk een spatie getoond. Dit probleem is opgelost. Het e-mailadres van de flexwerker wordt nu weer juist overgenomen.

Geen onterechte meldingen meer in Werving & Selectie plaatsing

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Plaatsingen
Melding: 520802

Als je in een Werving & Selectie plaatsing op het tabblad 'Documentafhandeling’ of 'Accorderen’ klikte, kreeg je de melding dat je eerst het tabblad 'Lonen en tarieven’ moest invullen maar dat hoeft niet. De melding is vanaf nu weg.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.