Skip to main content
Skip table of contents

10-02-2023 - Versie 2023-03

Bekijk hier de opname van deze Easy update: https://easyflex.webinargeek.com/watch/replay/1981946/31e6e44b0b975f797b62186262b80363/


Belangrijke mededelingen

'Frontoffice > Correcties' op termijn niet meer beschikbaar in de Easyflex applicatie

Het onderdeel 'Frontoffice > Correcties', dat nu alleen nog beschikbaar is voor oudere werkmaatschappijen, zal op termijn verdwijnen uit de Easyflex applicatie. Correcties kunnen vanaf dat moment gemaakt worden in 'Frontoffice > Urendeclaraties'. Functionaliteiten die momenteel alleen beschikbaar zijn in 'Frontoffice > Correcties' (zoals het eenvoudig kunnen aanpassen van het uurloon en tarief, maar ook het kunnen terugboeken van een declaratie die op ‘In bewerking’ staat) zullen toegevoegd worden aan 'Frontoffice > Urendeclaraties' óf zullen niet meer ondersteund worden (o.a. het kunnen terugboeken van afzonderlijke declaratieregels), omdat ze tot ongewenste situaties leiden die later voor onherstelbare fouten kunnen zorgen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Autorisatie voor aanmaken/wijzigen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd opgesplitst per fase

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Autorisatie flexwerkers
Melding: 539100

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie flexwerkers' zit de autorisatie 'Autorisatie arbeidsovereenkomsten’. Hieronder heb je o.a. de instelling voor 'Voor bepaalde tijd’ en 'Voor onbepaalde tijd’. De instelling 'Voor bepaalde tijd’ is nu opgesplitst in fases (voor bepaalde tijd fase A / 1-2 en voor bepaalde tijd fase B / 3). De instelling 'Voor onbepaalde tijd' is hetzelfde gebleven. In geval er sprake is van periode / keten, blijven de instellingen 'Voor bepaalde tijd’ en 'Voor onbepaalde tijd’ gelden. Wel staat er dan een extra (niet aan te klikken) veld genaamd 'Niet beschikbaar' bij.

Overzicht 'Facturen (historisch)' kan nu ook aangemaakt worden voor Reverse billing facturen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Facturen (historisch)
Melding: 539007

Bij het aanmaken van het overzicht 'Facturen (historisch)' kun je vanaf nu kiezen of je dit wilt aanmaken voor 'Relatie facturen' of voor 'Reverse billing facturen'. Voor Reverse billing facturen kan gefilterd worden op factuurdatum.

Opgelost

Verbetering bij vastleggen tarievenschema

Module: Beheer / Relatie
Onderdeel: Loon- en tariefafspraken
Melding: 535877

Bij het vastleggen van een looncomponent in een tarievenschema werd de boomstructuur automatisch ingeklapt na het opslaan. Dit is opgelost. Vanaf nu kun je gelijk verder met het volgende looncomponent zonder deze opnieuw te moeten selecteren.

Einddatum verzekering wordt weer getoond

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Aan-/afmeldingen verzekering
Melding: 538988

Vanaf nu wordt de einddatum van de verzekering weer juist getoond op het overzicht 'Aan-/afmeldingen verzekering'.

EF2GO

Instelling die beschikbaarheid aangeeft indien dit niet is opgegeven door de flexwerker

Module: Planning
Onderdeel: Planbord
Melding: 962

Vanaf heden is het mogelijk om in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Planning’ aan te geven dat ‘niet opgegeven’ beschikbaarheid gelijk is aan ‘beschikbaar’. Zodat indien de flexwerker geen beschikbaarheid opgeeft, deze wel uit de match of filtering komt.

Let op! Dit betreft alleen flexwerkers met de status ‘Actief’ en ‘Ingeschreven’, en wordt nog niet toegepast op de rooster views.

Standaard wordt de eerste optie geselecteerd bij inplan conflict

Module: Planning
Onderdeel: Planbord
Melding: 4000

De eerste optie bij een conflictafhandeling modal (inplannen – niet inplannen) wordt nu standaard gekozen, je kunt hiervan afwijken door handmatig voor de andere optie te kiezen.

Voorheen was er geen standaard optie geselecteerd zodat je dit altijd handmatig moest doen.

Inschrijving: mogelijkheid om gegevens aan te leveren namens de flexwerker

Module: inschrijving
Onderdeel: inschrijvingen
Melding: 3873

Bij het starten van de inschrijving moet in het veld 'Wie levert de gegevens aan:' worden gekozen voor 'Flexwerker' of 'Intercedent'. Wanneer is gekozen voor 'Flexwerker' is het vanaf nu mogelijk later de gegevens alsnog als intercedent aan te leveren namens de flexwerker.
Bij het openen van een inschrijving met de status 'Gegevens niet aanwezig' is nu een nieuwe knop 'Gegevens aanleveren' beschikbaar. Met deze knop is het mogelijk de gegevens aan te leveren namens de flexwerker. Wanneer de gegevens zijn aangeleverd kan de flexwerker worden opgeslagen.

Om gebruik te maken van deze mogelijkheid heeft de intercedent-gebruiker de juiste rechten nodig. Ga naar 'Beheer > Gebruikers' en kies de gewenste gebruiker. Open 'Instellingen > Gebruiker > Mag gegevens inschrijving aanleveren namens flexwerker' en zet deze instelling op 'Ja'. Dit kan ook voor meerdere gebruikers tegelijk met een batch actie.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.