Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Aan-/afmeldingen verzekering

Er zijn overzichten die automatisch worden gegenereerd, bijvoorbeeld als er bedrijfsinstellingen worden gewijzigd. Deze overzichten zijn terug te vinden in Backoffice > Exporteren en printen.

Het overzicht Aan-/afmeldingen verzekering t.b.v. de zorgverzekeringen HollandZorg en Zorg en Zekerheid wordt tweemaal per dag automatisch aangemaakt. 

Bericht bestemd voor: Administratie
Berichtsoort: Informatief

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

  • Registratienummer van werknemer
  • De naam van de flexwerker of vaste medewerker
  • Collectiviteit / polisnummer
  • Aangemeld of Afgemeld
  • Datum melding
  • Reden van uitschrijven
  • Foutcode indien een fout is opgetreden bij de aan-/afmelding
    De toelichting met de betrekking tot de foutcodes staat in de legenda onderaan het PDF-rapport en in het exportbestand. Voor Zorg en zekerheid geldt dat de toelichting op de foutcodes die beginnen met 'POL' alleen in het exportbestand staan.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV-formaat.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.