Er zijn overzichten die automatisch worden gegenereerd, bijvoorbeeld als er bedrijfsinstellingen worden gewijzigd. Deze overzichten zijn terug te vinden in Backoffice > Exporteren en printen.

Bericht bestemd voor: Administratie
Berichtsoort: Informatief

Dit overzicht wordt dagelijks automatisch gegenereerd.

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

  • Het registratienummer
  • De naam van de flexwerker of vaste medewerker
  • De collectiviteit of polisnummer
  • Aangemeld of Afgemeld
  • De start- of einddatum
  • Reden van uitschrijven
  • Een melding indien een fout is opgetreden bij de aan-/afmelding

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.