Skip to main content
Skip table of contents

09-02-2024 - Versie 2024-03

Nieuw / Gerealiseerde wensen


Velden ‘Uren per week’ en 'Cao-schaal' verplicht stellen in de aanvraag

Vanaf nu kun je in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen' extra velden verplicht stellen die gevuld moeten worden bij het aanmaken van een aanvraag. Het veld ‘Werkzaamheden' kon je reeds als verplicht aanmerken en vanaf nu kan dit ook voor de 'Uren per week' en 'Cao schaal'. Het veld 'Cao schaal’ is in de aanvraag te vinden onder het tabblad 'Relatie’.

Melding: 540218 / 2472

Extra vermelding op reverse billing factuur

Het is mogelijk om bij ZZP’ers die gebruikmaken van reverse billing, een extra vermelding voor op de factuur vast te leggen. Dit doe je in ‘Frontoffice > Flexwerker > ZZP > Reverse billing’. Onderin dit tabblad zie je een nieuw veld genaamd ‘Extra vermelding op factuur’. De tekst die je hier vastlegt wordt op de factuur getoond in het ‘basisgedeelte’, boven het declaratienummer.

Melding: 33545

BTW-nummer en KVK-nummer van de ZZP’er krijgen andere positie op de reverse billing factuur

Het BTW-nummer en KVK-nummer van de ZZP’er werden voorheen rechtsboven getoond. Dit is aangepast. Deze gegevens worden vanaf nu linksboven, tussen de adresgegevens en het e-mailadres, getoond.

Melding: 33545

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost


Datum van vergoedingen en inhoudingen in urendeclaraties lag soms voor de startdatum van de plaatsing

Vergoedingen en inhoudingen zijn in de urendeclaraties gekoppeld aan een datum. In sommige specifieke situaties kon het voorkomen dat deze datum vóór de startdatum van de plaatsing lag. De vergoeding of inhouding werd dan niet verloond en gefactureerd. Dit probleem is opgelost.

Melding: 33594

EF2GO


Meer velden beschikbaar bij nieuwe aanvraag

Bij het aan maken van een nieuwe aanvraag vanuit EF2GO zijn extra velden toegevoegd. Vanaf nu kunnen meteen de volgende velden worden gevuld:
Omschrijving werkzaamheden, eisen, werktijden, aanlevering urendeclaraties, accorderen urendeclaraties, plaatsing vacature, uren per week, beloningssysteem en cao schaal. De velden kunnen ook na het aanmaken van de aanvraag worden ingevoerd of aangepast.

Melding 6451

Meer kolommen beschikbaar op de overzichtspagina van flexwerkers

De overzichtspagina van flexwerkers is recent aangepast. Er zijn twee views (rechts bovenin) waar je kan kiezen tussen 'Flexwerkers' en 'Mijn flexwerkers'. In de 'Mijn flexwerkers' view zijn vanaf nu meer kolommen beschikbaar om toe te voegen aan je overzicht. De volgende kolommen zijn toegevoegd:

 • Geboorteplaats

 • Geboorteland

 • Identificatiebewijs

 • ID bewijs nummer

 • ID bewijs einddatum

 • Loonspecificatie e-mail

 • Loonspecificatie verzendwijze

 • IBAN

 • BIC

 • Betaalfrequentie

 • Betaalwijze

 • Betaalkenmerk

 • Naam afwijkende begunstigde

 • Plaats afwijkende begunstigde

 • Land afwijkende begunstigde

Melding 6527

Inschrijfformulieren op eigen website vanaf nu beschikbaar met vertalingen

Inschrijfformulieren waarbij de relatie of flexwerker zelf een nieuwe inschrijving mag starten, kunnen middels een iFrame op een eigen website worden geplaatst. Voorheen werden deze formulieren alleen in het Nederlands getoond. Vanaf nu wordt de taalselectie getoond in deze formulieren. Hiermee zijn alle talen die in EF2GO zijn geactiveerd, ook kiesbaar in het formulier op een eigen website.

Melding 2134

Multi-factor authenticatie beschikbaar voor relaties en flexwerkers

Vanaf nu is het mogelijk om het inloggen door flexwerkers en relaties te beveiligen met twee-factor authenticatie met de Google authenticator app. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen' is de nieuwe instelling 'Multi-factor authenticatie verplicht voor rollen' beschikbaar. Hier je de multi-factor authenticatie per rol instellen. Wanneer dit is ingeschakeld, moet de flexwerker en/of relatie bij de eerstvolgende inlog de multi-factor authenticatie instellen.

Melding: 6038

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.