Skip to main content
Skip table of contents

09-02-2017 - Versie 2017-03

Mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw

Het is vanaf nu mogelijk om plaatsingen automatisch te laten sluiten

Verbeterd

Extra instellingen en gegevens voor het overzicht 'Betalingen (saldilijst)'

Instroom- en normtabel kunnen vanaf nu niet meer worden vastgelegd
Opgelost

Geen ET-huisvesting en zorgverzekering meer in de NEWML berekening bij een extra urendeclaratie

Salaris auditfiles (XAS) worden nu ingepakt als .zip klaargezet


Mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Het is vanaf nu mogelijk om plaatsingen automatisch te laten sluiten

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Tewerkgesteld
Tabblad: Declaraties
Melding: 520138

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaraties' kan vanaf nu worden aangegeven na hoeveel dagen een plaatsing automatisch mag worden gesloten. Elke zondag sluit Easyflex de plaatsingen automatisch af als er een X aantal dagen geen declaratie is verloond en/of gefactureerd. Of als een plaatsing nooit urendeclaratie heeft gehad, wordt er geteld vanaf de aanmaakdatum van de plaatsing.

Verbeterd

Extra instellingen en gegevens voor het overzicht 'Betalingen (saldilijst)'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Betalingen (saldilijst)
Melding: 520560

Het overzicht 'Betalingen (saldilijst)' is uitgebreid met extra instellingen en gegevens. Het overzicht kan op basis van betalingsfrequentie worden verwerkt. Dit kan voor één of meer betalingsfrequenties. Ook het exportbestand bevat een extra kolom waar de betalingsfrequentie van de flexwerker in is opgenomen.

Instroom- en normtabel kunnen vanaf nu niet meer worden vastgelegd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Tewerkgesteld
Melding: 520493

Vanaf nu is het niet meer mogelijk om de instroom- of de normtabel te kiezen in de plaatsing. Voor plaatsingen die reeds vastliggen onder de norm- of instroomtabel is het advies om een nieuwe loon- en tariefafspraak te maken zodat ook daar de norm- en instroomtabel niet meer gebruikt worden.
Heb je in de urenbestand definitie nog de norm- of instroomtabel vastliggen? dan krijg je bij het inlezen van het urenbestand de melding dat de gekozen definitie niet gebruikt kan worden omdat hierin de norm- of de instroomtabel wordt gebruikt.

Opgelost

Geen ET-huisvesting en zorgverzekering meer in de NEWML berekening bij een extra urendeclaratie

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Urendeclaraties
Overzicht: Verlonen/factureren urendeclaraties / Pro forma
Melding: 520757

Als er een extra urendeclaratie werd verloond en de uitruil ET-huisvesting of inhouding zorgverzekering was van toepassing, dan werd deze in de NEWML berekening meegenomen. Dit veroorzaakte foutieve NEWML bedragen. Dit is opgelost.

Salaris auditfiles (XAS) worden nu ingepakt als .zip klaargezet

Module: Backoffice
Onderdeel: Audit
tabblad: XML auditfile Salaris (XAS)
Melding: 520880

Als een XML auditfile Salaris (XAS) werd aangemaakt kon dit een te groot bestand worden. Deze kon dan niet worden geëxporteerd. Dit is opgelost. De XAS bestanden zijn voortaan ingepakt als .zip en kunnen worden geëxporteerd naar de computer. Daar kan deze worden uitgepakt waarna het .xas bestand weer zichtbaar wordt


.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.