Skip to main content
Skip table of contents

08-08-2019 - Versie 2019-15


Belangrijke mededelingen

Aanpassing ABU Jeugdsalarissen met ingang van 1 september 2019

De ABU jeugdsalarissen wijzigen per 1 september 2019. Meer informatie hierover vind je terug in de ABU CAO. De wijzigingen zijn doorgevoerd in Easyflex.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Sectoren voorzien van ingangsdatum- en einddatum i.p.v. status

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Sectoren
Melding 529265

Sectoren in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren' bevatten vanaf nu een ingangs- en einddatum in plaats van een status (operationeel of niet operationeel). De einddatum van een sector is niet verplicht en hoeft dan ook pas gevuld te worden zodra je een sector niet meer wilt gebruiken. De ingangsdatum van een sector is wel verplicht en kan ook niet meer gewijzigd worden.

Voor alle reeds bestaande sectoren hebben wij de ingangsdatum gevuld op basis van het eerste operationele loonjaar van de werkmaatschappij. Bestaande passieve sectoren zijn beëindigd per dezelfde datum. Bij het selecteren van een sector in de Frontoffice, bijvoorbeeld in de loon- en tariefafspraak van de plaatsing, kan er alleen gekozen worden voor sectoren die op de betreffende ingangsdatum 'actief' zijn.

Voorheen was het mogelijk om te blijven verlonen op sectoren met de status 'Passief'. Vanaf nu is het niet meer mogelijk om te verlonen op een sector waarvan de einddatum verstreken is. Er dient dan een nieuwe loon- en tariefafspraak aangemaakt te worden waarin een nieuwe sector gekozen wordt. Met behulp van het overzicht 'Loon- en tariefafspraken' kun je controleren of er nog actieve loon- en tariefafspraken zijn die gekoppeld zijn aan een passieve sector zodat je hier een nieuwe loon- en tariefafspraak voor kunt vastleggen. Bij het aanmaken van het overzicht kun je filteren op passieve sectoren. Een andere manier om dit te controleren is het overzicht 'Rapportage detail' aanmaken voor bijvoorbeeld de afgelopen maand waarbij je alleen de passieve sectoren selecteert om te controleren of hier nog op verloond wordt.

Overzicht 'Loon- en tariefafspraken' uitgebreid met filter op sector

Module: Backoffice/Frontoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Loon- en tariefafspraken
Melding: 529266

Het overzicht 'Loon- en tariefafspraken' is uitgebreid met een filter op sector. Middels deze filter kun je het overzicht aanmaken voor een specifieke sector en kun je bijvoorbeeld controleren of er nog actieve loon- en tariefafspraken gekoppeld zijn aan passieve sectoren.

Nieuw overzicht voor loonschema’s

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loonschema’s
Melding: 524467

Het nieuwe overzicht ‘Loonschema’s’ toont de loonschema’s die bij de relatie (Frontoffice > Relaties > loon- en tariefafspraken) en de werkmaatschappij (Beheer > Loon- en tariefafspraken) zijn aangemaakt. Je kunt dit overzicht aanmaken op werkmaatschappijniveau, op relatieniveau of voor een specifieke relatie. Daarnaast kun je ook een selectie maken op actieve of passieve schema’s. 
Het overzicht toont onder andere de naam en code van de loonschema’s, de startdatum en per leeftijd de uurlonen. Het resultaat is beschikbaar zowel in PDF als in excel. 
Let op: dit overzicht dien je wel eerst beschikbaar te maken via 'Beheer > aansturing overzichten'. Indien gewenst kun je een rol koppelen aan dit overzicht.

Uren op dezelfde dag met andere kostenplaatsen inlezen via urenbestand vanaf nu mogelijk

Module: Backoffice
Tabblad: Urenbestanden
Melding: 529453

Het inlezen van dezelfde uren op dezelfde dag met een andere kostenplaats via een urenbestand was niet mogelijk en gaf een foutmelding. Dit is vanaf nu mogelijk. Je kunt nu twee dezelfde regels, bijvoorbeeld twee keer loon normale uren op dezelfde datum, met een andere kostenplaats inlezen. Er worden dan twee urendeclaraties aangemaakt.

Verbeterd

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Plaatsingsdocumenten en overeenkomsten kunnen niet meer digitaal aangeboden worden via documentenarchief

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Documenten > Archief
Melding: 522642

Documenten van het type 'Plaatsingsbevestiging', 'Overeenkomst' en 'Plaatsingsdocument' welke via de plaatsing en/of arbeidsovereenkomst gegenereerd worden, kunnen vanaf nu alleen via de documentafhandeling van de plaatsing of de arbeidsovereenkomst digitaal aangeboden worden. Omdat het digitaal aanbieden van deze documenten via documentafhandeling van het documentenarchief van de flexwerker foutmeldingen omtrent de herkomst van het document veroorzaakte, is het niet meer mogelijk deze documenttypes via deze weg digitaal aan te bieden.

Opgelost

Betaalbestanden met enkel kasbetalingen of wereldwijde betalingen kunnen weer aangemaakt worden

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)
Melding: 530257

Het genereren van betaalbestanden die enkel kasbetalingen of enkel wereldwijde betalingen bevatten mislukte. Dit probleem is opgelost. De betaalbestanden kunnen weer zonder problemen gegenereerd worden.

Resultaat van overzicht 'Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)' wordt weer per e-mail verzonden

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)
Melding: 530260

Indien je hebt ingesteld dat er een e-mail verzonden moet worden zodra het overzicht 'Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)' is afgerond werd deze e-mail niet verzonden. Dit probleem is opgelost.

Easyflex2GO

versie 0.0.125 t/m 0.0.126

Functies voor de aanmelding kunnen selecteren bij een relatie

Het is vanaf nu mogelijk om bij elke relatie een aantal functies te selecteren die voor deze relatie van toepassing zijn. Als je vervolgens een aanmelding doet of plaatsing gaat maken bij deze relatie, heb je alleen de keuze uit de functies die aan de relatie zijn toegekend en dus niet uit de volledige functieboom.

(Uur)loon optioneel instelbaar bij plaatsing en contract voor inlener en intermediair

Indien de inlener of intermediair plaatsingen en contracten mag inzien bij de flexwerkers, kun je er vanaf nu voor kiezen of je ook het uurloon en contractloon wilt tonen. Standaard zijn het uurloon en contractloon niet zichtbaar voor deze partijen. Wil je deze wel tonen dan wijzig je dit in de instellingen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.