Skip to main content
Skip table of contents

08-06-2017 - Versie 2017-11

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuw financieel pakket genaamd 'Exact Globe per FW' voor journalisering per flexwerker

Keuze voor loonbelastingtabel bij vakantiegeld te wijzigen

Verbeterd

Opname reserveringen in uren toegevoegd aan declaratieregels van de NEWML berekening

Bij uitruil overwerkuren wordt de bijzondere tabel verlaagd

Opgelost

Printen in het Management Dashboard is weer mogelijk

Flexwrapp

Loonstroken en jaaropgaven nu ook beschikbaar op het portaal

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

De wettelijk minimumlonen zullen per 1 juli 2017 worden verhoogd. Met het overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen' kun je gemakkelijk in één keer alle minimumlonen ophogen. De nieuwe minimumlonen zijn doorgevoerd in Easyflex.

Wijziging minimum jeugdlonen per 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 worden ook de minimum jeugdlonen aangepast. Het WML wordt ook van toepassing voor 22-jarigen (is nu 23 jaar) en de minimumjeugdschalen voor 18 t/m jaar 21 jaar zijn verhoogd. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in Easyflex.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuw financieel pakket genaamd 'Exact Globe per FW' voor journalisering per flexwerker

Module: Beheer / Backoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Overzichten
Tabblad: Financiële administratie / Journaalposten
Melding:
521160

Er is een nieuwe optie voor de financiële software bijgekomen ‘Exact Globe per FW’. Met deze koppeling is de journalisering in de overzichten ‘Journaalpost lonen’ en ‘Journaalpost verkopen’ per flexwerker. De export bestanden van deze overzichten zijn identiek aan die voor 'Exact Globe' maar er is een nieuwe kolom als laatste toegevoegd. De nieuwe kolom in de export bestanden bevat het registratienummer van de persoon waarvoor gegevens zijn verwerkt. Hiermee is het mogelijk om in je financiële systeem gegevens te hebben tot en met het niveau van de persoon.

Keuze voor loonbelastingtabel bij vakantiegeld te wijzigen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Reserveringenbeleid
Melding:
521084

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringenbeleid' hebben we een extra instelling gemaakt waarmee het mogelijk wordt om vakantiegeld ook tegen de witte tabel uit te keren. Standaard staat deze instelling op 'Bijzondere beloningen' en dit kun je dus vanaf nu ook wijzigen in 'Witte tabel'. De witte tabel wordt alleen toegepast wanneer er bij de flexwerker op het tabblad 'Betalingen' het vinkje staat om automatisch het vakantiegeld uit te keren én wanneer er in hetzelfde tijdvak uren zijn ingegeven. Het is niet mogelijk om twee verschillende loonbelastingtabellen toe te passen in hetzelfde tijdvak. Voor meer informatie over het belasten van vakantiegeld tegen de witte tabel kun je contact opnemen met desbetreffende instanties.

Verbeterd

Opname reserveringen in uren toegevoegd aan declaratieregels van de NEWML berekening

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding:
520632

Op het moment dat er reserveringen opgenomen door middel van opname van uren, dan worden deze vanaf nu ook getoond bij de ‘declaratieregels’ van de NEWML berekening.

Bij uitruil overwerkuren wordt de bijzondere tabel verlaagd

Module: Easyflex
Onderdeel: Verloning
Melding: 520760

Indien er sprake is van ET-uitruil over bijvoorbeeld loon overwerkuren waar de 'bijzondere beloningentabel' van toepassing is, wordt de loonheffing voor de bijzondere beloningentabel evenredig verlaagd voor het uitgeruilde bedrag.

Opgelost

Printen in het Management Dashboard is weer mogelijk

Module: Frontoffice / Backoffice
Onderdeel: Management Dashboard
Melding:
520896

Vanaf nu is het weer mogelijk om je management informatie uit te printen via het Management Dashboard.

Flexwrapp

Loonstroken en jaaropgaven nu ook beschikbaar op het portaal

Module: Flexwrapp
Onderdeel: Portaal

De loonstroken en jaaropgaven van de flexwerker werden al getoond in de app en zijn vanaf nu ook in te zien op het portaal van Flexwrapp. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.