Skip to main content
Skip table of contents

08-09-2023 - Versie 2023-19

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot de Easyflex Connector klik hier.


Belangrijke mededelingen

Tabbladen als favoriet instellen, donkere modus en een groter lettertype in de Easyflex Connector! Wist jij al dat dit kan?

  • Via Mijn gegevens > Connector instellingen stel je een zoom percentage in waarmee het lettertype in Easyflex groter wordt weergegeven.
  • In ditzelfde onderdeel kun je ook instellen dat je Easyflex wilt weergeven in de donkere modus, of dat deze zich automatisch aanpast aan de instellingen van Windows.
  • Door met je rechtermuisknop te klikken op een tabblad in de menuboom aan de linkerkant, kun je dit tabblad als favoriet markeren. Als je dit doet voor tabbladen waar je veel gebruik van maakt, worden deze bovenaan in de menuboom weergegeven.
  • Kijk hier voor meer Tips & Tricks.

Management dashboard en Overzichten verdwijnen uit 'Mijn gegevens'

In de eerstvolgende nieuwe versie van de Easyflex Connector die over 2 weken beschikbaar komt (versie 2023-20 op 21-09-2023) zullen de tabbladen 'Management dashboard', 'Overzichten' en 'Exporteren en printen' niet meer beschikbaar zijn in het onderdeel Mijn gegevens. Deze onderdelen kunnen namelijk ook gebruikt worden vanuit de modules Frontoffice en Backoffice. De naam van het onderdeel Mijn gegevens zal dan ook veranderen naar Instellingen. Vanaf dat moment vind je hier dus alleen nog de volgende instellingen: Connector instellingen, Berichtinstellingen, Wachtwoord, Werklocatie instellingen en Back-up codes voor Two-factor authentication.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Maximum aantal tabbladen uitgebreid naar 11

Melding: 540439

Het maximum aantal tabbladen dat tegelijkertijd open mag staan, is uitgebreid van 6 naar 11.

Wisselen naar andere werkmaatschappij zonder tabbladen af te sluiten

Melding: 540440

Heb jij toegang tot meerdere werkmaatschappijen en wissel je weleens tussen deze werkmaatschappijen? Dan kreeg je bij het wisselen vast weleens de melding dat je eerst alle openstaande tabbladen moet sluiten voordat je kunt wisselen. Dit is nu verleden tijd! Je kunt wisselen naar een andere werkmaatschappij zonder eerst alle tabbladen te hoeven sluiten. Staat er nog een urendeclaratie in 'bewerkingsmodus', dan krijgt deze de status 'Gereed voor eindaccordering'.

Zoeken op gegevens zzp'er in zoekbalk

Module: Zoekbalk
Onderdeel: Zzp / Reverse Billing
Melding: 540352

Vanuit de zoekbalk (rechtsboven in Easyflex) is het nu ook mogelijk om te zoeken op bedrijfsnaam, zoeknaam, crediteurennummer, factuurnummer en factuur e-mailadres van een zzp'er met reverse billing.

Percentages van sociale verzekeringen kopiëren naar andere sectorrisicogroepen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Sociale verzekeringen
Melding: 539570

Bij het activeren van het nieuwe loonjaar worden de sociale verzekeringen die op 'Onderhoud door Easyflex’ staan automatisch aangevinkt en gevuld met percentages die gelden voor dat betreffende loonjaar. Sociale verzekeringen die op 'Onderhoud zelf verzorgen’ staan, worden de percentages van het vorige loonjaar overgenomen en is het dus vaak nodig deze zelf nog aan te passen. Om voortaan te voorkomen dat voor elke sectorrisicogroep het percentage moet worden ingevuld, is er de mogelijkheid het ingevoerde percentage te kopiëren naar de andere sectorrisicogroepen. Voor de WGA en de ZW-flex geldt dat het percentage wordt gekopieerd naar alle sectorrisicogroepen en voor de AZV geldt dat het percentage wordt gekopieerd naar de sectorrisicogroep(en) die zijn ingericht met dezelfde discipline. Dit kan naast de jaarwissel ook handig zijn ingeval de percentages gedurende het loonjaar moeten worden gewijzigd, bijvoorbeeld bij een nieuwe beschikking.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Betalingen ten behoeve van reverse billing worden gesaldeerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Betalingen
Melding: 540239

Vanaf nu worden betalingen ten behoeve van reverse billing gesaldeerd bij de zzp'er Als in een periode sprake is van een negatieve reverse billing factuur dan wordt het negatieve bedrag met de volgende factuur verrekend. Hierdoor wordt het te betalen bedrag op de factuur aangepast. Het te verrekenen bedrag, positief of negatief, is terug te vinden bij de flexwerker op het tabblad 'Betalingen'. Hierdoor is het niet meer nodig correcties handmatig in te houden.

Week 52 gaat mee in PAWW aangifte van december

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: PAWW aangifte
Melding: 539527

Indien je een aangiftetijdvak van een maand hebt, wordt de PAWW aangifte ook per maand uitgevoerd. De verloning van week 52-2022 is in dat geval, onterecht, aangegeven met de PAWW aangifte van januari 2023, omdat week 52-2022 eindigt op zondag 1 januari. De verloning van week 52-2022 had echter mee moeten gaan in de aangifte van december 2022, omdat week 52 tot het loonjaar 2022 behoort. Dit probleem is nu opgelost. Het betekent wel dat de waardes op het overzicht nu anders zijn dan hoe ze destijds waren toen het overzicht is aangemaakt t.b.v. een juiste aangifte bij de PAWW.

Voor de jaarwissel 2023-2024 zal dit geen invloed hebben, omdat week 52 eindigt op zondag 31 december. 

Bij 'Opnemen alles' i.c.m. vinkje automatisch uitbetalen, worden nu alle vakantiedagen uitbetaald

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Betalingen / Urendeclaraties
Melding: 540318

Wanneer bij een flexwerker op het tabblad 'Betalingen’ het vinkje aan staat om de bovenwettelijke vakantiedagen automatisch uit te betalen, werden voorheen ook alleen de bovenwettelijke vakantiedagen uitbetaald indien je in de urendeclaratie kiest voor 'Opnemen alles’. Vanaf nu wordt in dat geval het gehele saldo aan Vakantiedagen uitbetaald.

EF2GO

Toelichting looncomponenten zichtbaar op urendeclaraties in EF2GO

Module: Urendeclaraties
Onderdeel: Uren declareren
Melding: 4901

In urenregistratie declaraties wordt vanaf nu de toelichting bij een looncomponent getoond die is vastgelegd voor onder urendeclaraties website in EF. De toelichting is zichtbaar onder een informatie-icoon achter het looncomponent.
In tijdsregistratie declaraties zal dit in de toekomst worden toegevoegd.

Plaatsing aanmaken bij inplannen van flexwerker

Module: Planning
Onderdeel: Dienstenplanning
Melding: 4930

Wanneer je een flexwerker op een definitieve dienst inplant kun je ervoor kiezen om standaard een plaatsing aan te maken (indien er nog geen plaatsing aanwezig is) tijdens het inplannen. De plaatsing gegevens worden uit de dienst overgenomen, zo kun je ervoor zorgen dat je administratie altijd op orde is.
In ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Planning > Plaatsing aanmaken na inplannen' kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken.
Wist je dat je op de het planbord kunt zien of een flexwerker een plaatsing heeft? Om het plaatsing nummer te tonen maak je een nieuwe view aan waarbij je het plaatsing nummer activeert op het tabblad 'weergave'. Zo wordt het plaatsing nummer getoond op je planbord.

Matchen op eigen documenttypes

Module: Planning
Onderdeel: Dienstenplanning
Melding: 5121

Wanneer er in Easyflex (connector) documenttypes aanwezig zijn met een einddatum, dan is het mogelijk om hierop te filteren/matchen met de optie 'documenten'.
Wanneer je een document upload kies je voor het juiste documenttype en vul je de einddatum in. In planning wordt er gecontroleerd of de dienstdatum (als je een dienst selecteert) voor de einddatum van het document ligt. Als dit het geval is, zal de flexwerker in de filtering e/o matching getoond worden.


Urenoverzicht tijdsregistratie: filtering verbeterd

Module: Urendeclaraties
Onderdeel: Urenoverzicht
Melding: 5604

In het overzicht urendeclaraties werden alle declaraties die in behandeling zijn of zijn geweest bij de intercedent getoond wanneer op intercedent werd gefilterd. Vanaf nu worden in deze situatie alleen de declaraties getoond die nog in behandeling zijn bij de intercedent. Alle declaraties die reeds zijn afgehandeld kunnen worden uitgefilterd door in het filter 'in behandeling bij' te kiezen voor 'n.v.t.'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.