Skip to main content
Skip table of contents

07-09-2017 - Versie 2017-18

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653380

Nieuw

24653380

24653380

Verbeteringen m.b.t StiPP pensioen

24653380

24653380

Opgelost

24653380

24653380

24653380

24653380

24653380

24653380


Belangrijke mededelingen

Ben jij benieuwd naar de laatste Easyflex tips, updates en mogelijkheden? Meld je dan nu aan voor de webinar Easy Update!

Wil jij up-to-date blijven over de features die in laatste versie van Easyflex beschikbaar zijn gemaakt?
Om de 4 weken geven wij op maandag om 10:00 uur de webinar Easy Update! Hierin laten we je in vogelvlucht zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

E-mailadres QareFlex kan vanaf nu geregistreerd worden door Easyflex

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Overzicht: Aangifte meldingen
Melding: 521821


Maak je gebruik van QareFlex Nederland voor je verzuimbegeleiding, dan ontvang je van QareFlex Nederland een eigen e-mailadres voor de verzuimmeldingen. Dit e-mailadres hebben wij nodig zodat de verzuimmeldingen vanuit Easyflex naar dit adres verzonden kunnen worden. Heb je dit e-mailadres van QareFlex ontvangen dan kun je dit e-mailadres mailen naar administratie@easyflex.nl met vermelding van e-mailadres QareFlex.

Vanaf nu is het mogelijk om bedrijfsnamen langer dan 40 karakters op de factuur te tonen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Overzicht: Facturatie > Adressen
Melding: 5521627


Vanaf nu is het mogelijk om bedrijfsnamen langer dan 40 karakters op de factuur te tonen. In het tabblad 'Relatie > Facturatie > Adressen' is de optie 'Naam factuur' toegevoegd. In dit veld kun je een afwijkende bedrijfsnaam ingeven voor de factuur. De naam die je hier ingeeft wordt alleen getoond op de factuur.

Verbeteringen m.b.t StiPP pensioen

Looncomponent loon arbeidsongeschiktheid werd niet meegeteld als gewerkte weken voor de pensioensignalering

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Signaleringen
Melding: 520879


Het looncomponent loon arbeidsongeschiktheid werd niet meegenomen in de telling van het aantal gewerkte weken voor de pensioensignalering. Dit is opgelost. Krijgt een flexwerker loon vanwege ziekte, dan wordt er pensioen opgebouwd. Krijgt een flexwerker geen loon vanwege ziekte, dan wordt er geen pensioen opgebouwd.

De onderbrekingstermijn voor StiPP pensioen werd niet in alle gevallen goed toegepast

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Signaleringen
Melding 521754


Voor de onderbreking in de referteperiode en het Basis pensioen van het StiPP pensioen werd een periode van 26 weken aangehouden. Dit was niet goed en is aangepast naar 52 weken. Deze wijziging kan nieuwe pensioensignaleringen tonen voor flexwerkers die bij 26 weken teruggevallen zijn in plaats van 52 weken.

Wijzigingen in 2017 die deze signaleringen met zich meebrengen kunnen herrekend worden waarna de correctie met de volgende pensioenaanlevering meegaat. Voor afgesloten loonjaren dient de correctie handmatig gedaan te worden. Hiervoor hebben wij van het StiPP Pensioen de volgende sheet ontvangen: StiPP correctiesheet afgesloten loonjaren welke je kunt invullen en aanleveren bij StiPP.

Opgelost

De grondslag voor de bijzondere tabel werd niet altijd goed berekend bij verrekening van een negatief saldo reserveringen

Module: Backoffice / Frontoffice > Flexwerkers
Onderdeel: Overzichten / Loonspecificaties
Tabblad: Verlonen/factureren urendeclaraties / Verloning
Melding: 521588


De grondslag voor de bijzondere tabel werd niet altijd goed berekend. Bijvoorbeeld wanneer er sprake was van verrekening van een negatief saldo reserveringen tegen de bijzondere tabel in combinatie met een aftrekpost zoals bijtelling voor de zakelijke auto. Met ingang van 11 september 2017 is dit opgelost.

Minimum cao loon bij ABU loongebouw allocatie en overige vanaf 03-07-17 werd verkeerd bepaald

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relatie / Flexwerker
Overzicht: Tewerkgesteld
Melding: 521800


Het minimum cao loon bij ABU loongebouw allocatie en overige werd verkeerd bepaald. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt het goede minimum cao loon in de plaatsing en urendeclaratie bepaald.

Het inlezen van grote urenbestanden faalde

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Melding: 521824


Het geheugen voor het inlezen van urenbestanden is efficiƫnter gemaakt om zo grotere bestanden te kunnen verwerken.

Het mergefield (MR:Linkedin) in templates werkt niet

Module: Beheer
Onderdeel: Document management
Overzicht: Templates
Melding: 522034


Het linkedin profiel van de relatiebeheerder, mergefield (MR:Linkedin), kan weer in templates worden gegenereerd.

Totale minimum loon in NEWML-berekening was anders dan op het overzicht 'Verloningen met NEWML'.

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Verloningen met NEWML
Melding: 522048


De bepaling van het totale minimum loon in de NeWML-verloning was anders dan op het overzicht 'Verloningen met NEWML'. Dit is nu weer gelijk.

Bij het corrigeren van declaraties werden soms niet alle gegevens teruggeboekt

Module: Frontoffce
Onderdeel: Correcties
Melding: 522066


Bij het corrigeren van declaraties waar reserveringen uit waren betaald d.m.v. 'Opnemen alles', kon het voorkomen dat niet iedere declaratieregel teruggeboekt werd. Dit is opgelost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.