Skip to main content
Skip table of contents

06-10-2016 - Versie 2016-20

Mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653332

Nieuw

24653332

24653332

Opgelost

24653332

24653332

24653332

24653332


Mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Verwijderen van een overzicht ouder dan 1 jaar nu mogelijk in 'Backoffice > Exporteren en printen'

Module: Backoffice
Tabblad: Exporteren en printen
Melding: 519967

Vanaf nu is het mogelijk om overzichten die langer dan een jaar geleden aangemaakt zijn te verwijderen in 'Backoffice > Exporteren en printen'. Op deze manier kunnen overzichten verwijderd worden met gegevens van flexwerkers die conform de wet bescherming persoonsgegevens niet langer in je bezit mogen zijn.

Aanmaak van matches nu mogelijk om in te plannen met overzicht

Module: Backoffice en Frontoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Ingeplande matches
Melding: 519876

Via 'Matching' wordt vaak dezelfde match gestart om het huidige resultaat te zien. Denk bijvoorbeeld aan het wekelijks zien van een compleet overzicht van al je actieve flexwerkers. In plaats van deze match steeds opnieuw te moeten starten voor het huidige resultaat is het nu mogelijk om hier een overzicht voor in te plannen. Het overzicht dat hiervoor beschikbaar is heet 'Ingeplande matches'. Denk eraan deze eerst via 'Beheer > Aansturing overzichten' aan te zetten voor de Back- en/of Frontoffice.

Opgelost

Mogelijk om binnen een loontijdvak verschillende gegevens voor zakelijke auto in te geven

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 519609

Bij de invoer van een zakelijke auto met een vast bedrag per loontijdvak kon het voorkomen dat er een foutmelding werd getoond bij het genereren van een pro forma loonstrook of definitieve verloning. Deze melding werd getoond wanneer er binnen één loontijdvak twee verschillende gegevens ingevoerd waren of als de invoer voor zakelijke auto niet was ingegaan aan het begin van het loontijdvak. Dit is opgelost.
Er wordt nu geen melding meer getoond wanneer deze situatie zich voordoet en het is nu dus mogelijk om meerdere gegevens binnen een loontijdvak vast te leggen of om deze op een andere datum in te laten gaan dan op het begin van het loontijdvak.

Bij meer dan één loonbeslag wordt er bij genoeg ruimte weer gekeken naar de volgende loonbeslagen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 519867

Wanneer er bij een flexwerker meerdere loonbeslagen van toepassing waren, werd alleen het eerste loonbeslag toegepast. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt er ook weer naar de volgende loonbeslagen gekeken zodat deze kunnen worden toegepast wanneer hier nog ruimte voor is.

Tijdberichten passen nu ook kostenplaatsen aan bij keuze 'Gereed voor eindaccordering'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Tijdberichten / Relaties
Tabblad: Overige gegevens
Melding: 519380

Indien er bij de 'Relaties > overige gegevens' is aangegeven dat een tijdbericht de declaratie op 'Gereed voor eindaccordering' zet, dan werden de kostenplaatsen uit het tijdbericht niet toegevoegd aan de vergoedingen. Dit is opgelost. De kostenplaatsen uit het tijdbericht worden nu ook toegepast bij de vergoedingen.

Versturen Flexwrapp uitnodiging weer mogelijk voor flexwerkers met een speciaal teken in de naam

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Flexwrapp
Melding: 520123

Wanneer de flexwerker een speciaal teken in de voornaam heeft, kon de uitnodiging voor Flexwrapp niet worden verstuurd. Dit is opgelost. Vanaf nu kan er ook een uitnodiging worden verstuurd naar flexwerkers met een speciaal teken in de voornaam.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.