Skip to main content
Skip table of contents

05-04-2018 - Versie 2018-08

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuwe release Dataview

Overzicht 'Aan-/afmelding verzekering' toont vanaf nu ook de foutmeldingen

Tonen CAO fase op loonspecificatie instelbaar

Opgelost

Gecorrigeerde inhouding zonder aantal veroorzaakte verschil in overzichten

Locatiekaart en route-informatie weer op te vragen

Ondergrens Jeugd-LIV 20-jarige in overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' aangepast


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuwe release Dataview

De nieuwe release van dataview bevat nieuwe werkbladen, filters en daarnaast ook diverse wijzigingen in grafieken. Hieronder in het kort de wijzigingen.

Dataview is uitgebreid met de volgende nieuwe werkbladen:

  • Een 'Dashboard' met de omzet, kosten en marge van de afgelopen 2 jaar en het huidige jaar.
  • Sectoren: dit werkblad geeft inzicht in de verdeling van het loon LB/PH per sectorrisicogroep, functiediscipline en ook het verloop ervan over de tijd.
  • Declaratieregels: dit werkblad geeft inzicht in de basisgegevens waarop de informatie is gebaseerd en het geeft ook de mogelijkheid om deze te exporteren.
  • F.A.Q.: de meest gestelde vragen over dataview kun je hier terugvinden.

De belangrijkste andere wijzigingen zijn:

  • De algemene filters zijn uitgebreid met 5 nieuwe dimensies: functie, kostenplaats, werkmaatschappijnummer, handmatige omzet en het soort van de plaatsing. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om snel de gegevens van een bepaalde kostenplaats te selecteren en te analyseren.
  • In het werkblad 'Marge' worden zijn nu de functies centraler gesteld waardoor er meer inzicht is in welke functies en klanten verantwoordelijk zijn voor de marge.
  • Het werkblad 'Omzet' is meer gefocust op de functies en personen die omzet genereren.
  • Werkblad 'Persoonsgegevens' is uitgebreid met informatie over de datum in dienst, geboortedatum en de verloopdatum van het identiteitsbewijs.

Wil je precies weten wat er gewijzigd is, raadpleeg dan het laatste werkblad in de App genaamd 'Versie en systeeminformatie'.

Overzicht 'Aan-/afmelding verzekering' toont vanaf nu ook de foutmeldingen

Module: Backoffice
Tabblad: Exporteren en printen
Overzicht: Aan-/afmelding verzekering
Melding 523185

Foutmeldingen bij het aan- en/of afmelden van flexwerkers aan de verzekeraar worden vanaf nu getoond in het resultaat van het overzicht 'Aan-/afmeldingen verzekering'. Deze meldingen hebben de status 'Probleem' en bij 'Melding'wordt het probleem kort omgeschreven. In de f.a.q. van ons online handboek op de pagina 'FAQ Verzekeringen' vind je een overzicht van de mogelijke foutmeldingen en wat je kunt doen om deze op te lossen. Niet verstuurde berichten worden automatisch de volgende keer opnieuw verstuurd.

Tonen CAO fase op loonspecificatie instelbaar

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 523658

Middels de instelling 'CAO fase vermelden' op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonspecificaties' kun je vanaf nu instellen of de CAO fase van de flexwerker wel of niet vermeld moet worden op de loonspecificatie.

Opgelost

Gecorrigeerde inhouding zonder aantal veroorzaakte verschil in overzichten

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Overzicht urendeclaraties verwerkt en Journaalpost lonen
Melding: 522043

Een gecorrigeerde inhouding kon in bepaalde situaties leiden tot een onjuiste vermelding op het 'Overzicht urendeclaraties verwerkt' en in de journaalposten waardoor deze niet aansloten op elkaar. Een voorbeeld hiervan is dat er wel een bedrag in de urendeclaratie stond maar geen aantal, dit veroorzaakte het verschil. Dit probleem is opgelost.

Locatiekaart en route-informatie weer op te vragen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Locatie en route-informatie
Melding: 523258

Het opvragen van locatiekaarten en route-informatie werkte niet meer wegens wijzigingen in de hiervoor benodigde koppeling. Dit is opgelost en de locatiekaarten en route-informatie is weer op te vragen.

Het opvragen van locatiekaarten en route-informatie is een onderdeel van onze extra webservices. Meer informatie hierover kun je terugvinden in ons online handboek bij 'Referentiegids > Frontoffice > Locatie en route-informatie'.

Ondergrens Jeugd-LIV 20-jarige in overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' aangepast

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkomingen loondomein
Melding: 523733

Voor de toetsing van het recht op Jeugd-LIV voor 2018 werd bij flexwerkers met een leeftijd van 20 jaar gerekend met een uurloon ondergrens van Euro 6,98. Dit was onjuist en de ondergrens is aangepast naar Euro 6,89.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.