Skip to main content
Skip table of contents

04-07-2018 - Versie 2018-14
Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versies kun je terugvinden bij de downloads in ons online handboek.

Export 'Urendeclaraties verwerkt' uitgebreid met memovelden plaatsing

Module: Backoffice / Frontoffice / Mijn gegevens
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Urendeclaratie verwerkt
Melding: 524388

Het 'Urendeclaraties verwerkt' is uitgebreid met een extra selectie, namelijk: memovelden plaatsing. In de opmaak van het overzicht kun je twee memovelden van de plaatsing selecteren. Hiervoor zijn twee nieuwe kolommen toegevoegd aan het exportbestand. Op het moment je één en/of twee memovelden selecteert, wordt het resultaat van deze memovelden, wanneer deze is ingevuld bij het memoveld in de plaatsing, getoond in de twee nieuwe kolommen van het exportbestand.

Voor personen met een Kroatische nationaliteit is per 1 juli 2018 geen werkvergunning meer nodig

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Identiteitsgegevens
Melding: 524419

Per 1 juli 2018 is er voor personen met een Kroatische nationaliteit geen werkvergunning meer nodig. Op het moment je de identiteitsgegevens van een flexwerker of vaste medewerker met een Kroatisch nationaliteit invoert (tabblad 'Identiteitsgegevens)' bij de flexwerker zal er niet meer gevraagd worden om een tewerkstellingsvergunning.

Verbeterd

ZZP'ers of doorleners met verloning in afgelopen 7 jaar worden niet verwijderd in de batch actie

Module: Frontoffice
Tabblad: Matching
Melding: 524297

Sinds kort is het mogelijk om flexwerkers die de afgelopen 7 jaar niet zijn verloond, zowel handmatig als via een batch actie, te verwijderen. Voor ZZP'ers en doorleners vindt er geen feitelijke verloning plaats, is er geen loonadministratie en gelden er andere bewaartermijnen. Om die reden is er voor het handmatig wijzigen geen begrenzing van 7 jaar niet verloond voor ZZP'ers en doorleners doorgevoerd en is dit vanaf nu bij het verwijderen met de batch actie wel begrenst.

Dit betekent dat bij het verwijderen met de batch actie (Frontoffice > Matching > batch actie) voor ZZP'ers en doorleners wel rekening gehouden wordt met de 7 jaar niet verloond en dat deze personen niet worden verwijderd. Op het resultaat van de batch actie wordt hier een melding van gemaakt. Wil je de betreffende persoon wel verwijderen dan kun je dat handmatig doen via het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > Verwijderen'.

Planning

Vanaf nu is het mogelijk om meerdere werkruimtes in verschillende tabbladen open te hebben

Voorheen was het niet mogelijk om in een ander tabblad van je browser een nieuwe werkruimte te openen. Dit is opgelost.

Diensten die plaatsvinden op zondag werden niet getoond in KPI app

Indien er een dienst beschikbaar was op zondag werd deze niet getoond in de KPI app. Dit is opgelost.

Filtering totaalplanning werkt weer naar behoren

Indien er bij een dienst niet het gevraagde aantal personen ingepland waren en de filtering op 'ongepland' stond kwam deze dienst niet naar voren. Dit is aangepast. Nu worden diensten die niet volledig volgepland zijn weer getoond als je kiest voor de filtering 'ongepland'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.