Skip to main content
Skip table of contents

02-04-2020 - Versie 2020-07


Recente ontwikkelingen

09-04-2020 Historische arbeidsongeschiktheidsmeldingen kunnen weer worden vastgelegd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 532767

Het vastleggen van historische arbeidsongeschiktheidsmeldingen gaf een fout. Dit probleem is opgelost. Historische arbeidsongeschiktheidsmeldingen kunnen weer worden vastgelegd.

09-04-2020 Overzichten 'Automatisch uitbetalen' en 'Uitbetalen reserveringen' maakt payroll plaatsing aan bij actief payroll contract

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Automatisch uitbetalen en Uitbetalen reserveringen
Melding: 531957

Met de overzichten 'Automatisch uitbetalen' en 'Uitbetalen reserveringen' worden plaatsingen aangemaakt voor het kunnen verwerken van de uitbetaling. Standaard kregen deze plaatsingen de leveringswijze 'Uitzenden'. Voor payrollers is dit vanaf nu aangepast. Indien er sprake is van een actieve payrollovereenkomst, actief op de datum of urendeclaratie waarop de uitbetaling geboekt wordt, dan wordt de plaatsing aangemaakt met de leveringswijze 'Payroll'.

09-04-2020 Update Corona FAQ: Deblokkering g-rekening mogelijk

Uitzendbureaus en detacheerders die g-rekeningen gebruiken, kunnen bij Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/versoepeling-betalingsuitstel-belastingdienst

Meer informatie over het coronavirus kun je ook terugvinden op onze FAQ pagina 'FAQ Corona' . Op deze pagina hebben wij informatie en links verzameld (en blijven wij deze verzamelen) over waar je terecht kunt voor meer informatie omtrent het coronavirus. 

Belangrijke mededelingen

Belangrijk bericht van UWV: Zorg ervoor dat ziekmeldingen het telefoonnummer van de flexwerker bevatten

In deze voor vele mensen moeilijke en onzekere tijd van de Coronacrisis ontvangt UWV een verhoogd aantal ziekmeldingen. Het UWV ziet veelvuldig dat de ziekmelding van uitzendkrachten niet altijd volledig wordt ingevuld. Om een snelle afwikkeling van de aanvraag voor een ziektewetuitkering te kunnen garanderen, doet UWV een dringend beroep om altijd het telefoonnummer van de flexwerker te vullen bij het vastleggen (en daarmee versturen) van de ziekmelding. Als je ervoor zorgt dat de ziekmelding compleet wordt ingestuurd, dan voorkom je hiermee dat UWV extra uitvraag bij de werkgever/uitzendbureau moet doen. De bepaling van het recht op een ziektewetuitkering kan dan tijdig plaatsvinden, zo ook een eventuele betaling.

Zodra je in Easyflex de ziekmelding vastlegt wordt het telefoonnummer van de flexwerker automatisch hierin gevuld. Je kunt dit controleren bij de Flexwerker op het tabblad 'Arbeidsongeschiktheid' aan de rechterkant bij het veld 'Telefonische bereikbaarheid'. Is hier geen telefoonnummer gevuld? Leg dan eerst een telefoonnummer vast bij de flexwerker op het tabblad 'Algemeen', zodat dit alsnog in de ziekmelding gevuld wordt.

NOW-regeling klaar en meer informatie

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Lees hier de volledige informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

Meer informatie over het coronavirus kun je ook terugvinden op onze FAQ pagina 'FAQ Corona' . Op deze pagina hebben wij informatie en links verzameld (en blijven wij deze verzamelen) over waar je terecht kunt voor meer informatie omtrent het coronavirus. 

Nieuw / Gerealiseerde wensen

BBL advies nu ook mogelijk in fase A en fase 1/2

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: cao-overige > Advies, cao-overige > Arbeidsovereenkomsten en Plaatsing > Lonen en tarieven
Melding: 532230

Vanaf heden is het ook mogelijk om een BBL contract vast te leggen in fase A en fase 1/2. Het vastleggen van een contract is met terugwerkende kracht mogelijk vanaf 01-01-2020.

Overschrijding van aantal uren bij studentenbaan nog eenvoudiger corrigeren

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 531344

Voor een medewerker jonger dan 21 jaar mag je de lage WW-premie toepassen indien die medewerker per aangiftetijdvak niet meer dan 48 uur bij 4-wekenaangifte en 52 uur bij maandaangifte werkt. Ga je over deze uren heen dan moet je de hoge premie toepassen. Staat bij een medewerker de studentenbaan op ‘Ja’ en staat de WW-premie op ‘Laag’ (tabblad cao-overige) dan signaleert Easyflex al in de urendeclaratie op het verloonde aantal uren. Op het moment dat je de declaratie accordeert en je gaat over de ureneis heen dan geeft Easyflex een foutmelding. Je dient dan eerst de WW-premie aan te passen naar de hoge premie voordat je de urendeclaratie kunt accorderen. Dit gedrag was dus al zo, maar is nu verder uitgebreid: zodra je bij de flexwerker op het tabblad cao-overige de WW-premie aanpast naar de hoge premie, krijg je de vraag of je de reeds verloonde declaraties opnieuw wilt klaarzetten voor verloning. Op die manier wordt bij de eerstvolgende verloning de WW-premie over de reeds verloonde declaraties opnieuw berekend. Je hoeft dus niet meer handmatig het overzicht 'Herrekenen verloningen' te starten.

Let op! Voor de controle op het aantal uren tellen we per loonheffingennummer. Dus heeft de flexwerker meerdere plaatsingen van hetzelfde L-nummer dan worden de uren opgeteld. Maar heeft de flexwerker meerdere plaatsingen met een ander L-nummer, dan worden deze uren niet opgeteld! Als deze situatie in jouw werkmaatschappij van toepassing is dien je hier dus zelf alert op te zijn.

Bankrekeningnummer is vanaf nu meerdere keren te selecteren

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Bankgegevens
Melding: 532359

Vanaf heden is het mogelijk om op tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Bankgegevens' één IBAN-nummer toe te passen voor zowel 'Betaalrekening bank' als 'Bankrekening factormij'. Je kunt nu dus één rekeningnummer toepassen voor zowel de betaling van facturen als voor de factormaatschappij. 

Inhoudingen kunnen verrekenen met vergoedingen (NeWML)

Module: Easyflex
Onderdeel: NeWML
Melding: 530000

Vanaf nu is het mogelijk om inhoudingen en/of schulden, die standaard niet worden ingehouden omdat je dan onder het NeWML zou komen, te verrekenen met (onkosten)vergoedingen.

In Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten kun je bij looncomponenten van onderstaande types bij het veld 'NeWML' nu ook kiezen voor 'Ja, verhoogt NeWML ruimte':

- Vergoedingen / inhoudingen > Reiskostenvergoeding belast/onbelast
- Vergoedingen/inhoudingen onbelast > Vergoedingen (overige)

In deze procesbeschrijving kun je meer lezen over deze nieuwe optie.

Let op! Easyflex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet toepassen van deze instelling. Informeer bij je eigen jurist/fiscalist of het is toegestaan om bepaalde (onkosten)vergoedingen te gebruiken voor het doen van inhoudingen en verrekening in het kader van het NeWML.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Extra notificaties toegevoegd van wijzigingen in 'Aanvragen'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Aanvragen
Melding: 529407

Indien het aantal van de 'Mutatie' van een aanvraag werd gewijzigd op tabblad 'Planning', of indien de 'Status' van een aanvraag (handmatig) werd gewijzigd op tabblad 'Relatie', dan werden deze wijzigingen niet genotificeerd. Dit is opgelost. Er worden nu wel notificaties gemaakt van deze twee wijzigingen.

Opgelost

Overzicht 'Loonaangiften (historisch)' verwisselt de omschrijvingen WW-hoog en WW-laag

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Loonaangiften (historisch)
Melding: 532428

Het overzicht 'Loonaangiften (historisch)' verwisselde in de linkerkolom van omschrijvingen van de betaalde premies WW Awf Laag en WW Awf Hoog. Dit is opgelost.

Indien een urendeclaratie met reserveringen enkel teruggeboekt- en opgeboekt wordt voor de relatie, werden de reserveringen voor de flexwerker ook gecorrigeerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties / Correcties
Melding: 502195

Indien een urendeclaratie met reserveringen enkel teruggeboekt- en opgeboekt wordt voor de relatie, werden de reserveringen voor de flexwerker ook gecorrigeerd. Dit is opgelost.

Marge facturatie gebruikt voor de berekening van de 'Intermediair marge' het percentage van de flexwerker ipv het percentage van de RL

Module: Beheer
Onderdeel: Marge facturatie
Melding: 532358

Het onderdeel 'Marge facturatie' maakte voor de berekening van de 'Intermediair marge' gebruik van het toeslagpercentage van de relatie, indien er verschillende percentages zijn vastgelegd voor de flexwerker en relatie bij een looncomponent met een toeslagpercentage. Dit was niet juist en dit probleem is opgelost. Er wordt vanaf nu gebruik gemaakt van het percentage van de flexwerker.

'Overzicht loon- en tariefafspraken' laat afspraak niet zien in geval van meerdere inhoudingen met afwijkende instellingen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Overzicht loon- en tariefafspraken
Melding: 532269

Het 'Overzicht loon- en tariefafspraken' laat een loon- en tariefafspraak niet zien indien deze meerdere inhoudingen bevat met afwijkende instellingen onder 'Bedrag inhouden'. Dit is opgelost.

Easyflex2GO

Switchen tussen werkmaatschappijen

#971
Wanneer er in Easyflex gebruik wordt gemaakt van meerdere werkmaatschappijen is het nu ook mogelijk om in EF2GO te wisselen tussen de werkmaatschappijen.
Indien je hier gebruik van wilt maken adviseren wij om contact op te nemen met onze sales afdeling. Zij zullen dit dan per werkmaatschappij inrichten.

Weergave van Openstaande urendeclaraties op dashboard

#1063
Het kon voorkomen dat de openstaande urendeclaraties niet goed weergegeven werden op het dashboard. Dit is opgelost

Urendeclaraties met filter open verbeterd

#1055 / #1042
Het kon voorkomen dat het filter 'open' ook urendeclaraties toonde met een andere status. Dit is opgelost. 

Archiveren van digitale ondertekening

#1064
Het archiveren van een digitale ondertekening kon ervoor zorgen dat een document werd geannuleerd bij een flexwerker terwijl deze nog ondertekend moest worden. Dit is opgelost.

CAO-Tool

Code naam toevoegen aan CAO

Bij het aanmaken van een CAO is het mogelijk om een (textuele) code toe te voegen.

Foutmelding bij ongeldige gegeven voor vergoeding

Wanneer er bij een vergoeding ongeldige gegevens worden ingevoerd, wordt er een foutmelding teruggegeven.

Geen onjuiste foutmelding wanneer er geen planning aanwezig is

Zodra er geen planning aanwezig is voor een relatie, kon het voorkomen dat er een foutmelding werd getoond, dit is opgelost.

Planning

Inloggegevens blijven behouden

De loginnaam en bedrijfsnaam blijven behouden na uitloggen. Hierdoor kan er de volgende keer makkelijk ingelogd worden.

Mogelijkheid om automatische berichten uit schakelen

Via de instellingen app is het mogelijk om automatische berichten uit te kunnen schakelen.

Flexwrapp

Schermupdate na weigeren document

Het kon voorkomen dat het documentenscherm niet juist werd geüpdatet wanneer een document geweigerd was, dit is opgelost.

Gepubliceerde documenten weer leesbaar

Het kon voorkomen dat gepubliceerde documenten niet leesbaar waren, dit is opgelost.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.