Skip to main content
Skip table of contents

02-01-2020 - Versie 2020-01


Belangrijke mededelingen

Nieuw jasje, zelfde kwaliteit

Onze nieuwe huisstijl is vanaf heden ook terug te zien bij het opstarten van de Easyflex applicatie. Een mooie mix van groen- en blauwtinten, organische vormen en een vloeiende overgang. Kleuren die je terugziet in ons nieuwe pand, maar ook in onze waarden. 


Van 31 december 2019 tot en met 7 januari 2020 mutatieloze periode voor HollandZorg

Met ingang van het nieuwe jaar gaat HollandZorg over op een nieuw platform. Om deze overgang op te starten hebben zij van 31 december 2019 vanaf 17:00 tot en met 7 januari 2020 08:00 een mutatieloze periode. Dit betekent dat berichten die van Easyflex richting HollandZorg verstuurd worden t.b.v. het af- en aanmelden van flexwerkers voor een verzekering niet door HollandZorg worden ontvangen. Op de rapportage in Easyflex zal de volgende melding getoond worden: 'Door een technische storing zijn mogelijk niet alle berichten verstuurd. Niet verstuurde berichten worden later automatisch nogmaals aangeleverd'.

Zodra deze mutatieloze periode voorbij is zal Easyflex de niet ontvangen berichten automatisch opnieuw versturen. In navolging van deze mutatieloze periode is HollandZorg coulant met de aan- en afmeldtermijn en de afhandeling van zaken die ze als spoedgeval kwalificeren. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.hollandzorg.com/nl/zakelijk-portaal

Nieuwe templates ABU en NBBU beschikbaar in Easyflex

Module: Beheer
Onderdeel: Templates

De nieuwe templates die uitgegeven zijn door de ABU en NBBU zijn door Easyflex als standaard template vastgelegd. De documenten zijn gevuld met mergefields zodat er door middel van verwijzingen gegevens worden gevuld. Indien je gebruik wilt maken van deze templates kun je deze via de template bibliotheek, Beheer > Document management > Templates > Bibliotheek, beschikbaar stellen. Dit doe je door het juiste document te selecteren en te kiezen voor ‘Kopieren’. Voer de rest van de velden in en klik vervolgens op 'Opslaan' om de template toe te voegen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

De wijzigingen in het LIV voor 2020 zijn doorgevoerd in het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein'

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkoming loondomein
Melding: 530102

De Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd heeft gevolgen voor de LIV (bedragen) voor 2020:
- Werkgevers krijgen nog maximaal € 1.000 per werknemer per kalenderjaar.
- Het hoge tarief wordt gelijkgesteld aan het lage tarief: werkgevers krijgen een tegemoetkoming van € 0,51 per verloond uur voor alle werknemers met een gemiddeld uurloon van € 10,29 per uur of meer, maar niet meer dan € 12,87

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein'.
De uurloongrenzen voor het Jeugd-LIV kunnen niet eerder dan in mei 2020 bekendgemaakt worden, omdat die mede afhankelijk zijn van het wettelijk minimumloon van 1 juli 2020. Het overzicht 'Tegemoetkoming loondomein' toont tot die tijd de uurloongrenzen van 2019.

Reserveringen naar een andere sectorrisicogroep kunnen verplaatsen

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Reserveringen verplaatsen
Melding: 531039

Middels het nieuwe overzicht 'Reserveringen verplaatsen' kunnen reserveringen worden verplaatst van de ene naar de andere sectorrisicogroep. Dit overzicht is onderdeel van de sectorwijziging. Het is dan ook belangrijk dat je de procesbeschrijving volgt wanneer je van plan bent dit overzicht te gaan gebruiken!

Sparen van (overwerk en onregelmatige) uren nu ook via urenportaal mogelijk

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Betalingen / Urendeclaraties
Melding: 531435

Vanaf 2020 zijn de opties voor het sparen van uren uitgebreid. Er kan zowel voor loon overwerkuren als voor loon onregelmatige uren gekozen worden of je deze uren wilt uitbetalen of sparen. Voor het sparen heb je ook nog de keuze tussen 'Alles sparen' of 'Alleen toeslagdeel sparen'. Vanaf heden is het ook mogelijk om als flexwerker in het urenportaal aan te geven welke instelling je wilt gebruiken voor de declaratie. De standaardinstelling van de flexwerken zal in elke declaratie getoond worden, maar de flexwerker kan per declaratie afwijken. De instelling die de flexwerker invult zal dan leidend zijn.

Opbouw tijd voor tijd in IA en IIA alleen nog in uren

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Saldigegevens
Melding: 531624

Volgens de nieuwe CAO mag de opbouw van tijd voor tijd alleen nog plaatsvinden in tijd. Hierdoor is het nu mogelijk in het tabblad ‘Frontoffice > Flexwerker > Saldigegevens’ handmatig een saldo in uren toe te voegen. Het urensaldo is ook terug te vinden in declaraties, en de overzichten reserveringen uitbetalen en reserveringen.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Opgelost

Overzicht 'Rangorde' staat nu ook de tekens < en > toe als deze in een sector naam of reserveringsschema worden gebruikt

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Rangorde
Melding: 530757

Het kon voorkomen dat het overzicht 'Rangorde' faalde omdat er in de gekozen sector of reserveringsschema het teken < en/of > werd gebruikt.
Dit is opgelost.

Het is weer mogelijk om in de urenbestand definitie de velden beloningssysteem of loonschaal leeg te laten

Module: Backoffice
Onderdeel:
Tabblad: Betalingen / Urendeclaraties
Melding: 531390

Wanneer in de urenbestand definitie geen beloningssysteem of loonschaal werd ingevuld kon de urenimport een fout geven. Het is nu mogelijk om voor de leveringswijze doorlenen, werving & selectie en ZZP'er de velden beloningssysteem en loonschaal leeg te laten. Bij de overige leveringswijze moet er wel een keuze gemaakt worden.

Aanvulling vakantiegeld werd niet meer berekend na wijziging tabblad ‘Betalingen’

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Betalingen
Melding: 531630

Vanaf versie 2019-13 werkte het vinkje ‘Uitzonderen voor automatisch aanvullen vakantiegeld’ op het tabblad ‘Flexwerkers > Betalingen’ niet meer naar behoren. Heb je vanaf dat moment iets gewijzigd op dit tabblad of het tabblad een keer geopend en opgeslagen dan werd er geen aanvulling vakantiegeld meer gedaan bij deze flexwerker. Easyflex deed alsof het vinkje aanstond en de flexwerker uitgezonderd moest worden voor de aanvulling. Dit is opgelost. Is de flexwerker onterecht uitgezonderd dan kun je de flexwerker herrekenen met het overzicht 'Herrekenen verloningen' om alsnog de aanvulling te berekenen (controleer of het vinkje op het tabblad 'Flexwerkers > Betalingen' uit staat).

Easyflex2GO

Declaraties van week 1 werden niet getoond

Bij het ophalen van urendeclaraties van week 1 worden nu de looncomponenten weer getoond.

Sectoren worden weer ververst bij het aanmaken van een plaatsing

Bij het aanmaken van een plaatsing met een arbeidsovereenkomst worden de sectoren weer juist opgehaald.

Cao verplicht bij het aanmaken van een plaatsing met leveringswijze payroll

Vanaf 30-12-2019 is het verplicht om bij plaatsingen met leveringswijze 'Payroll' de cao van de inlener vast te leggen. Dit is nu ook toegevoegd in EF2GO.

Mogelijkheid tot het toevoegen van cao bij een relatie

Op de relatiekaart is het nu ook mogelijk om de cao toe te voegen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.