Skip to main content
Skip table of contents

02-01-2018 - Versie 2018-01

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Berekenen gemiddelde uren ten behoeve van doorbetalen feestdagen

De APG percentages voor 2018 zijn bekend

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

Nieuwe opties voor het aanduiden van een arbeidsgehandicapte flexwerker

Gedrag ET-uitruil voor 'Tijd voor tijd' vanaf 2018 zelf in te stellen

Mogelijkheid om de opbouw vakantiegeld automatisch aan te vullen tot WML

Verbeterd

Direct uren invoeren op het urenportaal van www.inlener.com

Beter zichtbare splitsing tussen looncomponenten in de urendeclaratie op www.inlener.com

Oorspronkelijk einddatum premiekorting ouderen wordt weer getoond


Belangrijke mededelingen

Berekenen gemiddelde uren ten behoeve van doorbetalen feestdagen

Wil je een feestdag of arbeidsongeschiktheidsdag doorbetalen? En wil je hiervoor weten wat het gemiddeld aantal uur is dat de flexwerker de afgelopen 13 weken heeft gewerkt? Met de powertool van de Flexportal (powertools.flexportal.nl) kun je dit automatisch laten berekenen.

Bekijk de Easyvideo hoe je dit doet. Voor het beste resultaat gebruik je de instelling 720p HD en volledig scherm. 

De APG percentages voor 2018 zijn bekend

De nieuwe APG percentages voor 2018 zijn gepubliceerd door Administratienet, je dient deze zelf te verwerken in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten'.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Webservice/dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kan gedownload worden in ons handboek bij 'Downloads > Easyflex documenten'.

Nieuwe opties voor het aanduiden van een arbeidsgehandicapte flexwerker

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 523000

In verband met het verdwijnen van de premiekorting arbeidsgehandicapten per 1 januari 2018 zijn er nieuwe opties gekomen om aan te duiden dat een flexwerker arbeidsgehandicapt is. Bij de 'Gegevens voor loonopgave' van de flexwerker geef je in het veld 'Arbeidsgehandicapt' met ingang van 1 januari 2018 aan of de flexwerker arbeidsgehandicapt is en of er loondispensatie van toepassing is. Het is niet verplicht om een nieuwe ingangsdatum vast te leggen. Indien de oude opties gehanteerd blijven, wordt ook nog steeds de juiste werking voor loondispensatie en arbeidsongeschiktheidsmeldingen toegepast (de premiekortingen worden uiteraard niet meer berekend in 2018).

Gedrag ET-uitruil voor 'Tijd voor tijd' vanaf 2018 zelf in te stellen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen 
Tabblad: Flexwerkers 
Melding: 522904

De wijziging in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag inzake meerwerk kan gevolgen hebben voor de uitruil van tijd voor tijd uren per 1 januari 2018. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers' stel je zelf in hoe de uitruil van tijd voor tijd uren dient te zijn: welk deel van het loon moet uitgeruild worden en tegen welke ruilvoet. De standaard instelling is dat het volledige tijd voor tijd loon wordt uitgeruild met een ruilvoet van 100%.

Mogelijkheid om de opbouw vakantiegeld automatisch aan te vullen tot WML

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen 
Tabblad: Loonproces
Melding: 522946

Vanaf 1 januari 2018 hebben flexwerkers ook over meeruren recht op minimaal het wettelijk minimumloon plus vakantiebijslag. De optie 'Opbouw vakantiegeld automatisch aanvullen tot WML' berekent in de verloning of er over alle gewerkte uren die meetellen voor WML (inclusief meeruren/overuren) wordt voldaan aan het WML + 8% vakantiebijslag. Indien er onvoldoende opgebouwd en/of gespaard wordt, wordt de opbouw vakantiegeld automatisch aangevuld naar 8%.

Het aangevulde bedrag wordt vermeld in de toelichting van de loonspecificatie.

Verbeterd

Direct uren invoeren op het urenportaal van www.inlener.com

Open je het tabblad 'Urenportaal' op www.inlener.com, kun je vanaf nu direct uren invoeren. De cursor staat op de eerste dag van de eerste declaratie.

Beter zichtbare splitsing tussen looncomponenten in de urendeclaratie op www.inlener.com

Wanneer je via het tabblad 'Urenportaal' een declaratie van een flexwerker opent, dan is er vanaf nu een duidelijkere splitsing tussen de verschillende looncomponenten zichtbaar.

Oorspronkelijke einddatum premiekorting ouderen wordt weer getoond

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 523032

Indien bij een flexwerker op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' nog premiekorting ouderen staat aangevinkt, toont Easyflex zowel de oorspronkelijke einddatum van de premiekorting als ook de tekst dat de premiekorting stopt per 01-01-2018 (i.v.m. het vervallen van de premiekorting ouderen per deze datum en de komst van het loonkostenvoordeel).
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.