Skip to main content
Skip table of contents

01-12-2016 - Versie 2016-24

Mededelingen

24653327

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653327

Nieuw

24653327

24653327

Verbeterd

24653327

24653327

Opgelost

24653327

24653327

24653327

24653327


Mededelingen

Belangrijke mededeling: Update je ActiveX!

Vanaf 1 januari 2017 verhoogt Microsoft de beveiligingseisen van hun browser Internet Explorer. Om hieraan te voldoen moet je de invoegtoepassing die gebruikt voor Easyflex, genaamd ActiveX, updaten. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat Easyflex niet meer te openen is.

Dit heeft tot gevolg dat de huidige versie van ActiveX zoals deze gebruikt wordt door Easyflex, moet worden vervangen. Het enige dat je moet doen als gebruiker, is te zorgen dat jouw ActiveX up-to-date is vóór 1 januari 2017. Anders kan het zijn dat Easyflex na die datum niet meer te openen is.

Hoe kan ik mijn ActiveX updaten?
De informatie om de ActiveX te installeren zijn terug te vinden in het handboek onder 'Procesbeschrijvingen > Algemeen > Installatie Easyflex cliënt (ActiveX)'.

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Mogelijkheid om een opmerking mee te sturen bij het aanbieden van een document voor digitale ondertekening

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Documenten
Melding: 520002

Wanneer een document wordt aangeboden voor digitale ondertekening kan hier vanaf nu ook een opmerking aan mee worden gegeven. Deze opmerking kan worden ingevuld bij het genereren van het document. Zodra het veld 'Opmerking' wordt gevuld, is dit voor de flexwerker terug te zien op het Flexwrapp portaal. Ook staat de opmerking in de e-mail die wordt verstuurd, omdat er een document klaar staat voor ondertekening.

Koppeling met NLG Werkvermogen voor het versturen van Reflex meldingen (arbeidsongeschiktheid)

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Aangifte en meldingen / Arbeidsongeschiktheid
Melding: 520096

Wanneer je eigenrisicodrager bent voor ziektewet kon je de arbeidsongeschiktheidsmeldingen vanuit Easyflex al versturen naar Acture en Flexcom4. Vanaf nu is het ook mogelijk om dit automatisch te laten versturen naar NLG Werkvermogen. Wil je hier gebruik van maken? Pas het gedeelte 'Sturen naar' aan in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aangifte en meldingen' naar de optie 'NLG Werkvermogen (direct melden)'. Vanaf de volgende melding van arbeidsongeschiktheid zal er een Reflex bericht worden verstuurd naar NLG Werkvermogen.

Verbeterd

Duidelijke meldingen op controlelijst

Module: Beheer
Tabblad: Controlelijst
Melding: 520336

Wanneer je in Easyflex gegevens hebt gewijzigd in 'Beheer' maak je een controlelijst aan. Door deze aan te maken zie je of er eventueel gegevens ontbreken. Dit geeft dan een probleem. Wanneer er een probleem op staat wordt uit voorzorg het verlonings- en facturatie proces uitgeschakeld. Verder zijn er ook nog meldingen zoals aandachtspunten en waarschuwingen.

Vanaf nu wordt de controle op het rapport weergegeven op volgorde van type melding. Zo zie je nu in één keer alle problemen onder elkaar en wordt er duidelijk aangegeven (dik gedrukt) wat er gedaan moet worden om het op te lossen. Dit geeft een verbeterd beeld van de punten die opgelost moeten worden.

Op export van overzicht 'Urendeclaraties' zichtbaar welke flexwerkers ET-uitruil en/of verzekering hebben

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Urendeclaraties
Melding: 520249

In versie 2016-21 is, voor een betere controle, op het PDF rapport van het overzicht 'Urendeclaraties' een uitbreiding gemaakt. Wanneer een flexwerker ET-uitruil huisvesting, ET-uitruil overige kosten en/of een verzekering heeft in die periode, wordt dit getoond. Dit wordt met regel(s) getoond in de kolom 'Soort' en 'Omschrijving'. Vanaf deze versie zijn deze gegevens ook beschikbaar op het export bestand van overzicht 'Urendeclaraties'.

Opgelost

Onderbreking van 6 maanden nu ook toegepast bij AOW gerechtigde met opvolgend werkgeverschap

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao - overige
Melding 518506

Bij werkmaatschappijen die de ABU cao volgen werd bij AOW gerechtigde flexwerkers in het cao advies en de wekentelling de onderbreking van 6 maanden niet toegepast als ook opvolgend werkgeverschap van toepassing was. Dit is opgelost. Er wordt nu rekening gehouden met de onderbreking van 6 maanden of langer.

Premiekorting verdeling over meerdere loonheffingensubnummers aangepast

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 519650

Bij toegepaste premiekortingen over meerdere loonheffingensubnummers mag er bij een te kort aan ruimte worden gekeken naar de andere loonheffingensubnummers. Dit werd al gedaan in Easyflex. Echter werd er bij de verdeling dan geen rekening gehouden met het originele subnummer waar de premiekorting op van toepassing was. Dit is opgelost. Alle premiekortingen zijn wel met de juiste bedragen aangegeven bij de Belastingdienst en verrekend in de loonaangiften. Alleen de manier van verdelen is aangepast conform de wens van de Belastingdienst.

Geen herrekening van loonheffing meer bij eerste periode van het jaar

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Herrekenen verloningen
Melding: 520169

Indien het overzicht 'Herrekenen verloningen' met de optie 'Eerste urendeclaratie' voor het loonjaar 2016 werd aangemaakt, werd de loonheffing voor de maanden januari t/m maart 2016 ten onrechte herrekend. Dit is opgelost. Als dit is voorgevallen en het moet worden gecorrigeerd, dan kan het overzicht 'Herrekenen verloningen' opnieuw worden gestart voor de betreffende persoon.

Documenten uit 'Nog te behandelen documenten' kunnen weer verwijderd worden

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentenbeheer
Tabblad: Nog te behandelen documenten
Melding: 520413

Enkele documenten die opgeslagen waren in 'Frontoffice > Documentenbeheer > Nog te behandelen documenten' gaven een systeemfout bij het verwijderen. Dit is opgelost. Alle documenten kunnen weer verwijderd worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.