Skip to main content
Skip table of contents

Rollen

Aan de medewerkers van de werkmaatschappij dienen rollen te worden toegekend. Voor iedere rol kan worden vastgelegd welke programma's en programma-onderdelen kunnen worden gebruikt. Ook kan er voor diverse onderdelen binnen Easyflex autorisatie worden verleend aan bepaalde rollen. Voorbeelden van rollen zijn; uitzendconsulent, vestigingsmanager en stagiair.

Je kunt aan één medewerker meerdere rollen toekennen. Zo kun je bijvoorbeeld een rol 'Basisrechten' aanmaken, deze rol wordt aan alle medewerkers toegekend. Vervolgens maak je een rol 'Vestigingsmanager' aan en hieraan koppel je programma's en programma onderdelen welke alleen beschikbaar zijn voor de vestigingsmanager. De vestigingsmanager krijgt de rol 'Basisrechten' én de rol 'Vestigingsmanager'. Zo hoef je niet voor elke rol opnieuw de standaard basisrechten vast te leggen.

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde rollen. 

 

Toegekend aan

Wanneer je een rol selecteert en vervolgens de knop 'Toegekend aan' activeert, kun je zien welke medewerkers de door jou geselecteerde rol toegekend hebben gekregen. 

 

Rol verwijderen

Als je een rol selecteert en op de knop 'Verwijderen' drukt zul je onderstaande melding krijgen:

Zodra je op 'Ja' drukt zal de rol verwijderd worden en ook niet meer te zien zijn bij de medewerkers waaraan de rol was toegekend. 

Rol wijzigen

Middels de knop 'Wijzigen' kun je de naam van de rol aanpassen. 


Rode Rollen

De rollen die in het rood zijn weergegeven hebben een autorisatie vastliggen. De autorisaties zijn terug te vinden via overzicht 'Bedrijfsinstellingen (parameters)'JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.