Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Werkhistorie - conversie

Op dit tabblad wordt de werkhistorie uit de conversie getoond. Je kunt op dit tabblad geen gegevens invoeren of wijzigen, je kunt alleen maar gegevens raadplegen.

Geconverteerde arbeidshistorie

Op het scherm verschijnt een overzicht van de geconverteerde arbeidshistorie. Deze informatie bevat de datum (van/tot en met), de naam van de flexwerker en de functie waarin de flexwerker werkzaam is geweest.

Detailinformatie

Door het activeren van een regel in de geconverteerde arbeidshistorie worden detailinformatie getoond.

Flexwerkergegevens

De gegevens van de flexwerker worden getoond zoals naam en adres. Indien de werkmaatschappij locaties afschermt zullen de adresgegevens van de flexwerker niet worden getoond. In dit geval staat er 'locatiegegevens afgeschermd'.

Periode

De periode van de arbeidshistorie wordt getoond. Bijvoorbeeld vanaf 13-11-2018 t/m 14-01-2018.

Functies

De functie waarin de flexwerker werkzaam is geweest wordt getoond.

Uurloon

Het bruto uurloon uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Uren per week

Het aantal uren per week uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Kostprijs

De kostprijs uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Kostprijsfactor

De kostprijsfactor uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Tarief

Het tarief uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Tarieffactor

De tarieffactor uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Marge (in geld)

De marge in geld uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Marge (%)

Ook de marge in procenten uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Reiskosten

Wanneer er reiskosten in de arbeidshistorie bekend zijn worden deze getoond.

Indruk

De indruk uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Bijzonderheden

Vastgelegde bijzonderheden uit de arbeidshistorie worden getoond.

Project

Een eventueel vastgelegd project uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Afdeling

Een eventueel vastgelegde afdeling uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Locatie

Een eventueel vastgelegde locatie uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Werkzaamheden

De werkzaamheden uit de arbeidshistorie worden getoond.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.