Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Werkhistorie

Op dit tabblad wordt de werkhistorie uit Easyflex getoond. Je kunt op dit tabblad geen gegevens invoeren of wijzigen, je kunt alleen maar gegevens raadplegen. Op het scherm verschijnt een overzicht van de arbeidshistorie uit Easyflex. Deze informatie bevat de datum (van/tot en met) en de namen van de flexwerkers die in het verleden bij de relatie tewerkgesteld zijn geweest.

Plaatsingsgegevens

Door het activeren van een regel aan de linkerkant van dit tabblad worden de plaatsingsgegevens uit Easyflex getoond.Flexwerker

De naam van de flexwerker wordt getoond.

Adresgegevens

De adresgegevens van de flexwerker worden getoond. Indien de werkmaatschappij locaties afschermt zullen de adresgegevens van de flexwerker niet worden getoond. In dit geval staat er 'locatiegegevens afgeschermd'.

Periode

De periode van de arbeidshistorie in Easyflex wordt getoond. Bijvoorbeeld vanaf 13-11-2017 t/m 14-01-2018.

Soort werk

Het soort werk wordt getoond zoals uitzendwerk of vakantiewerk.

Uren per week / Uurloon

Het aantal uren per week en het uurloon wordt aangeven.

Gewerkte uren / Signalering bij

Het aantal gewerkte uren tijdens de plaatsing worden getoond. Ook bij hoeveel gewerkte uren er in deze plaatsing een signaal afgegeven moest worden.

Functie / Functiegroep

De functie en de functiegroep waarin de flexwerker werkzaam is geweest wordt getoond.

Meldadres

Het meldadres uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Kostenplaats

Wanneer er in deze plaatsing gebruik werd gemaakt van een kostenplaats dan zie je deze hier weergegeven.

Werkzaamheden

Wanneer er in de plaatsing werkzaamheden waren ingegeven dan worden deze hier getoond.

Bijzonderheden

Vastgelegde bijzonderheden uit de arbeidshistorie worden getoond.

Extra vermelding

De in de plaatsing aangegeven extra vermelding wordt hier getoond.

Reden beƫindiging

De reden van beĆ«indiging die in de plaatsing is aangegeven zie je hier. Je kunt de knop 'Flexwerker' gebruiken om de flexwerkerkaart te openen, de knop 'Plaatsing' om direct naar de plaatsing te gaan en de knop 'Urendeclaratie' om de urendeclaratie in te zien.

Lonen en tarieven

De gegevens uit het tabblad 'Lonen en tarieven' van de geselecteerde plaatsing worden hier getoond.Wanneer er meerdere regels staan onder ingangsdatum en sector dan zie je per regel de volgende onderdelen:

Ingangsdatum / Sector

De ingangsdatum van de lonen en tarieven en welke sector er bij de plaatsing wordt toegepast.

Beloningssysteem

Hier zie je of er in de plaatsing sprake was van een inlenersbeloning of de beloning volgens ABU of NBBU CAO.

Loonschaal

Hier zie je welke loonschaal er werd gebruikt, bijvoorbeeld instroomtabel.

Uurloon arbeidsovereenkomst / Uurloon uurloon schema

Wanneer er sprake was van een arbeidsovereenkomst ten tijde van de plaatsing dan wordt hiervan het uurloon getoond.

Minimum (CAO) uurloon / Uurloon voor plaatsing

Het minimum (CAO) uurloon en het uurloon voor plaatsing worden hier getoond.

Looncomponenten

In dit onderdeel kun je zien welke looncomponenten er in de geselecteerde plaatsing zijn gebruikt. 

Declaraties

Dit onderdeel laat de verschillende urendeclaraties zien, het jaar en weeknummer wordt per regel getoond. Daarachter zie je de status van de urendeclaraties die bij de geselecteerde plaatsing horen. Je kunt de knop 'Detail' gebruiken om de urendeclaratie in te zien. Ook heb je de mogelijkheid om meteen naar de bijbehorende loonspecificatie en/of factuur te gaan door op de knop 'Loonspecificaties' en/of 'Facturen' te klikken.

Resultaat

Dit onderdeel laat de resultaten zien die de plaatsing heeft opgeleverd. De gefactureerde uren/bedragen, de verloonde belaste uren/bedragen, de verloonde onbelaste uren/bedragen, het verschil/rendement en de behaalde marge met deze plaatsing worden getoond.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.