Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Verwijderen

Door het activeren van dit tabblad is het mogelijk een relatie te verwijderen. Easyflex controleert of het op basis van administratieve redenen mogelijk is de relatie definitief te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, wordt de melding getoond: 'De relatie kan worden verwijderd'. Door het activeren van de knop 'Verwijderen' wordt de relatie definitief verwijderd. Door het activeren van de knop 'Annuleren' wordt de relatie niet verwijderd.

Wanneer het verwijderen van een relatie om administratieve redenen niet mogelijk is, aan de relatie is reeds een debiteurennummer toegekend, wordt de melding getoond: 'De relatie kan niet worden verwijderd, omdat deze geen doelgroep of prospect is'. De knop 'Verwijderen' is niet beschikbaar, u kunt alleen maar kiezen voor 'Annuleren'.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.