Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Uitsluitingen

Op dit tabblad kun je flexwerkers ingeven welke niet (meer) geplaatst mogen worden bij de relatie. Ook worden hier de flexwerkers getoond welke middels een sollicitatiegesprek uitgesloten zijn voor plaatsing.

Overzicht uitsluitingen

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle uitgesloten flexwerkers. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw' en 'Verwijderen' kun je uitsluitingen toevoegen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' door jou is geactiveerd. Wanneer je een uitsluiting wilt verwijderen, selecteer je de betreffende uitsluiting, waarna je de knop 'Verwijderen' activeert.Detailinformatie

Naam

De naam van de flexwerker welke je hebt geselecteerd, wordt getoond.

Woon- en correspondentieadres

Het volledige adres van de flexwerker welke je hebt geselecteerd, wordt getoond.

Reden

Je kunt in dit veld de reden van uitsluiting ingeven. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat een flexwerker niet goed gewerkt heeft bij de relatie of een aantal keren te laat op het werk is verschenen. Wanneer een flexwerker in dit tabblad wordt opgenomen na een afgewezen sollicitatie, toont Easyflex de tekst: 'Afgewezen na sollicitatiegesprek op dd-mm-jjjj' ('Relatie > Sollicitaties').

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.