Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Tewerkgesteld

Op dit tabblad worden alle flexwerkers getoond welke geplaatst zijn bij de relatie. Je kunt op dit tabblad geen gegevens invoeren of wijzigen, je kunt alleen maar gegevens raadplegen. Ook kun je alle nog niet verwerkte loonspecificaties behorende bij de actieve plaatsingen afdrukken. De volgende plaatsingen worden getoond:

  • plaatsingen zonder einddatum
  • plaatsingen met een voorlopige einddatum
  • plaatsingen met een definitieve einddatum welke op of na de huidige systeemdatum l

Indien de werkmaatschappij locaties afschermt zullen de adresgegevens van de flexwerker niet worden getoond. In dit geval staat er 'locatiegegevens afgeschermd'. Wanneer je de knop 'Flexwerker' activeert, opent Easyflex de betreffende flexwerkerkaart, door het activeren van de knop 'Plaatsing' wordt de plaatsing geopend. 

Lonen en tarieven

De gegevens uit het tabblad 'Lonen en tarieven' uit de geselecteerde plaatsing worden getoond.

Ingangsdatum/sector

De ingangsdatum van de lonen en tarieven en welke sector er bij de plaatsing worden toegepast.

Beloningssysteem

Hier ziet je of er in de plaatsing sprake is van de inlenersbeloning of de beloning volgens de CAO.

Loonschaal

Hier zie je welke loonschaal er geldt, bijvoorbeeld de instroomtabel.

Tarievenschema/loonschema

Wanneer er sprake is van een tarievenschema en/of loonschema dan komt deze informatie hier te staan.

Uurloon arbeidsovereenkomst / Uurloon uurloon schema

Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan wordt hier het uurloon in de arbeidsovereenkomst getoond.

Minimum (CAO) uurloon / Uurloon voor plaatsing

Het minimum (CAO) uurloon en het uurloon voor plaatsing worden hier getoond.

In dit onderdeel kun je zien welke looncomponenten er in de geselecteerde plaatsing worden gebruikt. Je kunt de knop 'detail' gebruiken om de volledige informatie van het gekozen looncomponent te zien. Wanneer je de knop 'Urendeclaratie' activeert worden alle urendeclaraties getoond van de geselecteerde flexwerker.

Declaraties

Dit onderdeel laat de verschillende urendeclaraties zien, het jaar en weeknummer wordt per regel getoond. Daarachter zie je de status van de urendeclaraties die bij de geselecteerde plaatsing (aan de linkerkant van dit tabblad) horen.

Je kunt de knop 'detail' gebruiken om de urendeclaratie in te zien. Ook heb je de mogelijkheid om meteen naar de bijbehorende loonspecificatie en/of factuur te gaan door op de knop 'Loonspecificaties' en/of 'Facturen' te klikken. Wanneer je de knop 'Urendeclaratie' activeert worden alle urendeclaraties getoond van de geselecteerde flexwerker.

Resultaat

Dit onderdeel laat de resultaten zien van de plaatsing. De gefactureerde uren/bedrag en de verloonde uren/bedrag en de behaalde marge met deze plaatsing worden getoond. Wanneer je de knop 'Urendeclaratie' activeert worden alle urendeclaraties getoond van de geselecteerde flexwerker.

Loonspecificaties

Door het activeren van deze knop kunnen alle nog niet verwerkte loonspecificaties van alle actieve plaatsingen worden afgedrukt of gemaild. Je hoeft geen flexwerker te selecteren, automatisch worden alle nog niet verwerkte loonspecificaties opgeroepen. Dit is alleen mogelijk als de loonspecificaties nog niet zijn aangemaakt middels het overzicht 'Loonspecificaties flexwerkers'. Door het activeren van deze knop kun je middels het scherm 'Documentafhandeling' de loonspecificatie(s) e-mailen of afdrukken. Het is niet mogelijk om de loonspecificaties in te zien. Wanneer de loonspecificatie reeds zijn aangemaakt toont Easyflex de melding 'Nog niet verwerkte loonspecificaties zijn voor deze plaatsing niet aanwezig...'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.