Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Resultaten

Op dit tabblad worden alle resultaten van de relatie getoond. Het betreft gefactureerde gegevens, verloonde gegevens en het uiteindelijke resultaat.

Je kunt de resultaten op diverse manieren raadplegen. Zo dien je  eerst een rapportkeuze te selecteren. Je kunt kiezen uit:

Commercieel

Bij de rapportkeuze commercieel zijn alle gegevens gebaseerd op de laatst liggende verwerkingsdatum. Als een urendeclaratie nog niet volledig is verwerkt wordt de prognose erbij getoond zodat het resultaat altijd evenredig is. Wanneer een urendeclaratie wel verloond is maar nog niet gefactureerd wordt de prognose van de facturering van een eerdere datum bij de resultaten van de verloning getoond zodat er geen onevenredige resultaten worden getoond (bijv. 100% kosten omdat al wel verloond is maar nog niet gefactureerd). Andersom is dit ook het geval; wanneer een urendeclaratie wel gefactureerd is maar nog niet verloond wordt de prognose van de verloning van een eerdere datum bij de resultaten van de facturering getoond zodat er geen onevenredige resultaten worden getoond (bijv. 100% omzet omdat er al wel gefactureerd is maar nog niet verloond). Deze rapportkeuze zorgt ervoor dat een eventueel tijdsverschil tussen accorderen, verlonen en factureren nihil wordt. Let op: Wanneer u later heeft gefactureerd dan verloond maar u heeft een afwijkende factuurdatum ingegeven welke weer eerder is dan de verloningsdatum, worden de resultaten overgeheveld naar de verloningsdatum. Bijvoorbeeld; je verloond op 18 maart, je factureert op 20 maart maar met een factuurdatum van 16 maart. De commerciële gegevens bij elkaar geheveld met als datum 18 maart omdat op 18 maart alles was verloond en gefactureerd.

staat voor 'Niet volledig verwerkt'

staat voor 'Volledig verwerkt'

Financieel

Bij de rapportkeuze financieel wordt getoond wat er in het rapportage tijdvak is verloond en/of gefactureerd. Als een urendeclaratie alleen nog maar verloond is worden alleen de verloonde financiële gegevens getoond. Is een urendeclaratie alleen nog maar gefactureerd worden alleen de gefactureerde financiële gegevens getoond. Er kunnen dus resultaten worden getoond waarbij meer kosten zijn dan omzet of andersom. Als er in het rapportage tijdvak is verloond en gefactureerd zijn deze gegevens gelijk. Wanneer je dit soort resultaten wilt voorkomen, dient u bij rapportkeuze 'Commercieel' te selecteren. 'Commercieel' geeft de regels een rode of een zwarte kleur.

Werkmoment

Bij de rapportkeuze werkmoment wordt getoond wat er is verloond en/of gefactureerd op het werkmoment. Als een urendeclaratie van week 2 verloond en / of gefactureerd wordt in week 5 worden deze resultaten alleen getoond als je bij het rapportagetijdvak week 2 selecteert. Het werkmoment van de urendeclaratie is nu bepalend.

Filterinstellingen

De resultaten worden naar aanleiding van de ingestelde filters getoond:

 • Periode
  de periode waarin het tijdvak valt
 • Sector
  wanneer je hebt gekozen voor Sector 'Ja' dan wordt hier de sector getoond
 • Gefactureerd
  het aantal uren wat gefactureerd is en de omzet (excl. btw) die daarmee is behaald
 • Verloond
  Het aantal uren wat is verloond, de belaste en onbelaste kosten die de verloning met zich meebracht en de kosten totaal.
 • Resultaat
  het uiteindelijke resultaat in euro's en het bijbehorende margepercentage.

Sector

Wanneer je boven in het scherm hebt gekozen voor 'Per sector' voor 'Ja' dan heb je bij het Grafiekgedeelte de mogelijkheid om per sector de behaalde omzet te zien. Wanneer bij de betreffende relatie in één sector is gewerkt kun je bij het Grafiekgedeelte niet voor een andere sector kiezen. Wanneer je boven in het scherm hebt gekozen voor het tijdvak 'jaar' dan zie je bij het Grafiekgedeelte dat alle jaren met resultaten getoond worden.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.