Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Notificaties

Op dit tabblad worden automatisch notificaties aangemaakt door Easyflex naar aanleiding van gemaakte wijzigingen in de gegevens van de relatie en kun je zelf nieuwe notificaties aanmaken. Ook notificaties welke zijn aangemaakt binnen het tabblad 'Contactpersonen' en 'Aanvragen en plaatsingen' worden in dit algemene notificatie tabblad vastgelegd.

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde notificaties. De notificaties welke automatisch worden aangemaakt door Easyflex naar aanleiding van gemaakte wijzigingen in de gegevens van de relatie, kun je niet meer wijzigen en/of verwijderen. Deze zijn rood gekleurd. Het betreft hier bijvoorbeeld wijzigingen van adressen, wijzigingen in factureergegevens e.d. Notificaties welke handmatig worden vastgelegd en waar een actie voor een medewerker aan wordt gekoppeld, kunnen alleen op dezelfde dag nog worden verwijderd. Na het verwerken van de nachtverwerking, kunnen deze notificaties niet meer worden verwijderd. Wel kun je de actie op 'geannuleerd' of 'afgewikkeld' zetten.

Ook kun je dit onderdeel zo instellen dat er een bericht wordt getoond op een door jou gewenste tijdstip om je aan je actie te herinneren. Bij het verlaten van dit tabblad wordt de sortering automatisch opgeslagen in de instelling die je als laatst hebt toegepast. Wanneer je bij de flexwerker een andere sortering heeft gekozen en je opent daarna het tabblad notificaties voor de relatie dan wordt dezelfde sortering als bij de flexwerker toegepast.


Status actie

Wanneer je in het veld 'nieuwe actie' een keuze hebt gemaakt, dien je een bepaalde status omtrent de actie mee te geven:

  • Actie nog afwikkelen
  • Actie is geannuleerd
  • Actie is afgewikkeld

Wanneer je kiest voor 'Geannuleerd' of 'Afgewikkeld' wordt de huidige systeemdatum ernaast getoond, deze datum kun je niet meer wijzigen. De notificaties welke op 'Geannuleerd' of 'Afgewikkeld' staan, kunnen alleen nog worden gewijzigd op de dag dat deze zijn aangemaakt. Tijdens de nachtverwerking worden alle gegevens vastgelegd, je kunt alleen het onderwerp en het veld 'Detailinformatie' achteraf nog wijzigen. De notificaties welke op 'Nog afwikkelen' staan, kunnen op een latere datum nog wel worden gewijzigd.

Notificaties waar een nieuwe actie voor een medewerker aan wordt gekoppeld, kunnen alleen op dezelfde dag nog worden verwijderd. Na het verwerken van de nachtverwerking, kunnen deze notificaties niet meer worden verwijderd.

Berichtgeving

Door het selecteren van deze optie kun je instellen op welke manier je een bericht wilt ontvangen over je actie. Je hebt de keuze uit een pop-up bericht, e-mail of sms. Het is ook mogelijk deze opties tegelijkertijd toe te passen, je kunt dus zowel een pop-up bericht, e-mail en sms ontvangen. Standaard wordt er een pop-up bericht aangemaakt voor de medewerker welke je hebt geselecteerd in het veld 'Actie voor'. Je kunt er voor kiezen deze medewerker ook een e-mail en/of sms te sturen, of een andere medewerker een bericht te laten ontvangen.

Er zijn ook standaard instellingen voor de berichtgeving bij acties. Het moment waarop de berichtgeving moet plaats vinden en of dit herhaalt moet worden kan door de medewerker zelf worden vastgelegd.

Zoekopdracht

Middels de 'Zoekopdracht' kan er gezocht worden in (automatische en handmatige) notificaties. Voor het beste resultaat adviseren we altijd op één of meerdere volledige woorden te zoeken. Als je op meerdere woorden zoekt worden alleen resultaten weergegeven waarin alle zoekwoorden voorkomen. Je kunt zoeken in het onderwerp én in de detailinformatie van een notificatie. Er kan niet gezocht worden op lidwoorden, voorzetsel en speciale tekens.

Ook vastleggen bij flexwerker

Je kunt hier een flexwerker selecteren door de notificatie te selecteren en de knop wijzigen te activeren. Via de knop ...  zoek je een flexwerker.  Selecteer de juiste flexwerker, de naam van de flexwerker zal nu getoond worden in het veld. Je kunt een flexwerker ontkoppelen door achter het veld met de naam van de flexwerker op de prullenbak te klikken. Hierna heb je de mogelijkheid om een nieuwe flexwerker te selecteren. 

Middels de combobox kun je bepalen welke flexwerker je in het zoekscherm wilt tonen.

  • Alle flexwerker: nu verschijnen alle flexwerkers die bij de werkmaatschappij bekend zijn
  • Alle plaatsingen: nu verschijnen alle flexwerker waarbij een plaatsing is vastgelegd of in het verleden heeft vastgelegen
  • Actieve plaatsingen: nu verschijnen alle flexwerkers met een actieve plaatsing bij deze relatie

Wanneer je een relatie of flexwerker verwijderd, zal de notificatie ontkoppeld worden maar blijft deze wel zichtbaar bij de andere partij. JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.