Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Memo

Op dit tabblad kunnen algemene memo-informatie en memo-rubrieken worden opgenomen.

Algemene memo-informatie

In dit veld kun je zelf memo-informatie ingeven.

Memo-rubrieken

Alle memo-rubrieken welke zijn aangemaakt voor de werkmaatschappij worden hier getoond. Afhankelijk van de instellingen, ben je wel of niet verplicht tot het invullen van deze rubrieken (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Ontwerp memo-bladen).

Rubriek

Wanneer je een memo-rubriek hebt aangemaakt (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Ontwerp memo-bladen) kun je in dit veld tekst invoeren. Je kunt de inhoud van de tekstmemovelden aanpassen met de knop 'Wijzigen'. Deze tekst wordt vervolgens als waarde van de rubriek getoond.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.