Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Kopieren

Via dit tabblad kun je relaties kopiëren naar een samenwerkende werkmaatschappij. Je kunt hier zelf aangeven welke tabbladen/gegevens je wilt kopiëren. Het is ook mogelijk om de medewerker die de relatie heeft ingeschreven, de locatie van de relatie en de relatiebeheerder van de relatie aan te passen als je deze gaat kopiëren. Je kunt een relatie slechts één keer naar dezelfde werkmaatschappij kopiëren. Wanneer je een relatie kopieert en je kent in de nieuwe werkmaatschappij een debiteurennummer toe dan is deze relatie niet meer te verwijderen om administratieve redenen.

Relatie kopiëren historie

Datum

Hier wordt de datum waarop de relatie is gekopieerd getoond.

Actie

Hier wordt het soort kopieeractie getoond.

Werkmaatschappij

Hier wordt de naam van de werkmaatschappij waarnaar de relatie is gekopieerd getoond.

Medewerker

Hier wordt de naam getoond van de medewerker die de relatie heeft gekopieerd.

Relatie kopiëren naar

S (selecteren)

Hier selecteert je naar welke werkmaatschappij(en) de relatie gekopieerd moet worden. Je kunt hier meerdere opties tegelijk selecteren.

Werkmaatschappij

Hier staan de namen van de werkmaatschappijen vermeld waarnaar toe je de relatie kunt kopiëren.

Ingeschreven door

Hier kun je selecteren of de relatie na het kopiëren, ingeschreven moet zijn door een andere medewerker in de werkmaatschappij waar deze naar toe is gekopieerd.

Locatie

Hier selecteer je de locatie van de werkmaatschappij waarnaar toe de relatie dient te worden gekopieerd.

Relatiebeheerder

Hier kun je selecteren of de relatie na het kopiëren een andere relatiebeheerder moet krijgen in de werkmaatschappij waar deze naar toe is gekopieerd.

Kopieeropties

Standaard staan alle opties geselecteerd om te kopiëren. Door het weghalen van het vinkje kun je bepalen welke gegevens er worden gekopieerd. Je kunt meerdere opties tegelijk kopiëren. De optie 'Algemene gegevens' wordt altijd gekopieerd.

Opties

 • Algemene gegevens
  Registratienummer, zoeknaam, bedrijfsnaam, bezoekadres, correspondentieadres, postbus, aantekeningen, branche, statusdatum en KvK-nummer worden gekopieerd. De status van de relatie wordt op doelgroep gezet.
 • Bedrijfsgegevens
  Piekmaanden, jaar gebonden gegevens en bedrijfslogo
 • Contactpersonen
  Alle gegevens, foto's en communicatiemiddelen worden gekopieerd
 • Algemene memo-informatie
  Alleen het aantekeningen veld wordt mee gekopieerd, de losse memo-rubrieken zullen niet worden gekopieerd
 • Notificaties
  Alle handmatig vastgelegde notificaties worden gekopieerd
 • SMS Berichten
  De verzonden SMS-berichten worden gekopieerd
 • Actieve aanvragen
  Alleen de aanvragen met de status 'onvolledig', 'openstaand' of 'deels vervuld' zullen worden gekopieerd. (Deze krijgen in de nieuwe werkmaatschappij de status 'openstaand') 'Contactpersonen' en 'melden bij' worden alleen gekopieerd indien de optie 'contactpersonen' is geselecteerd. Dit geldt tevens voor het meld- en werkadres, factuuradres (factuurgegevens), kostenplaats codes, roosters en concurrenten. De communicatiemiddelen, het tabblad personeel, opleidingen, functies en vaardigheden worden in zijn geheel gekopieerd. Het memo-aantekeningenveld wordt mee gekopieerd, de aangemaakte memo-rubrieken niet
 • Factuurgegevens
  Alle factuurgegevens behalve 'factuur t.a.v.:'. Deze wordt alleen gekopieerd indien de optie 'contactpersonen' is geselecteerd
 • Debiteurennummer
  Ook de status van het debiteurennummer wordt gekopieerd. Het debiteurennummer zorgt er voor dat de relatie niet meer verwijderd kan worden
 • Kredietlimiet
  De hoogte van het limiet en de status worden gekopieerd
 • Factuuradressen
  De factuuradressen van de relatie worden gekopieerd
 • Kostenplaatsen
  De kostenplaatsen zullen worden gekopieerd. De 'contactpersoon' van de kostenplaats wordt alleen gekopieerd indien de optie 'contactpersonen' is geselecteerd
 • Meld- en werkadressen
  De meld- en werkadressen zullen worden gekopieerd, 'Melden bij:' alleen wanneer de optie 'contactpersonen' is geselecteerd
 • Overige gegevens
  Het accorderen en aanleveren van declaraties, de beloningsregeling, standaard werkweek en het tijdregistratiesysteem zullen worden gekopieerd.
 • Acquisitiegebieden
  De acquisitiegebieden worden gekopieerd
 • Concurrenten
  De concurrenten die activiteiten hebben bij uw relatie zullen worden gekopieerd
 • Functieprofielen
  De ingegeven functieprofielen zullen worden gekopieerd
 • Roosters
  Ingegeven rooster(s) zullen worden gekopieerd
 • Loonschema's
  Van het tabblad 'Loon- en tariefafspraken' worden de ingegeven loonschema's gekopieerd
 • Documentenarchief
  De documenten in het documentenarchief met uitzondering van de documentmap 'relaties', archiveren voor flexwerker, Layout eerste en vervolg pagina
 • Gegevens bijwerken toestaan
 • Gegevens die na het kopiëren zijn toegevoegd bij een relatie, origineel of kopie, kunnen worden bijgewerkt in de gegevens van de relatie van de andere werkmaatschappij

Met de optie 'Gegevens bijwerken toestaan' is het mogelijk om nieuw toegevoegde gegevens bij te werken in de relatie welke is gekopieerd naar een andere werkmaatschappij. Het is ook mogelijk om nieuw toegevoegde gegevens van de gekopieerde relatie bij te werken in de originele relatie. Om te kunnen zien naar welke relatie de gegevens worden bijgewerkt in de doelwerkmaatschappij gaat u met uw muis in het veld 'Relatie kopiëren naar' op de geselecteerde werkmaatschappij staan. Vervolgens wordt er een hint pop-up getoond met daarin het registratienummer van de relatie in de doelwerkmaatschappij waar de gegevens worden bijgewerkt. Gegevens van de volgende tabbladen kunnen worden bijgewerkt:

 • Algemene gegevens
  Alleen nieuwe communicatiemiddelen worden gekopieerd
 • Bedrijfsgegevens
  Het logo kan worden gekopieerd. Als er reeds een logo vastligt bij de relatie in de andere werkmaatschappij wordt deze niet overschreven
 • Contactpersonen
  Nieuwe contactpersonen worden gekopieerd
 • Memo

  Alleen nieuwe aantekeningen in het veld 'Algemene memo-informatie' worden gekopieerd, de losse memo-rubrieken zullen niet worden gekopieerd.

  Als er reeds aantekeningen zijn vastgelegd bij de relatie in de andere werkmaatschappij worden deze niet overschreven
 • Notificaties
  Nieuwe handmatig vastgelegde notificaties worden gekopieerd
 • SMS berichten
  De nieuw verzonden SMS-berichten worden gekopieerd
 • Factuuradressen
  Alleen nieuwe factuuradressen worden gekopieerd
 • Kostenplaatsen
  Alleen nieuwe kostenplaatsen worden gekopieerd
 • Meld- en werkadressen
  Alleen nieuwe meld- en werkadressen worden gekopieerd
 • Concurrenten
  Alleen nieuwe concurrenten worden gekopieerd
 • Functieprofielen
  Alleen nieuwe functieprofielen worden gekopieerd
 • Roosters
  Alleen nieuwe roosters worden gekopieerd
 • Loon- en tariefafspraken
  Alleen nieuwe loonschema's worden gekopieerd
 • Documentenarchief
  Alleen de nieuwe documenten worden gekopieerd

Na het selecteren van de te kopiëren of bij te werken gegevens kun je middels de knop 'Kopiëren' de gegevens kopiëren en/of bijwerken. Alle gekopieerde gegevens zijn aan te passen en overschrijven de originele gegevens in de werkmaatschappij niet. De status van de gekopieerde relatie is 'Actief' en de autorisatiestatus is 'Groen' als het debiteurennummer wordt gekopieerd. Als het debiteurennummer niet wordt gekopieerd is de status 'Doelgroep' en de autorisatiestatus 'Wit'. Als het debiteurennummer in een later stadium alsnog wordt 'bijgewerkt' verandert de status in 'Actief' en de autorisatiestatus in 'Groen'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.