Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Functieprofielen

Op dit tabblad kun je de functieprofielen van de relatie aanmaken. Per functie kunnen de opleidingen, vaardigheden en andere specifieke functiewensen van de relatie worden vastgelegd. Deze functieprofielen kunnen heel handig worden toegepast bij een aanvraag van de relatie.

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde functieprofielen. Wanneer je een nieuw functieprofiel wilt toevoegen, toont Easyflex je het standaard functieprofiel scherm. Uit deze boomstructuur kun je een functie selecteren, je kunt op diverse manier een functie zoeken. Je kunt pas definitief een functie selecteren, als de functie getoond wordt met een functiegroep nummer.


Na het selecteren van een functie, kun je het profiel uitbreiden met vaardigheden en opleidingen, dit doet je door rechts bovenin 'Functie' te vervangen voor 'Vaardigheden' of 'Opleidingen'. De opties 'Vaardigheden' en 'Opleidingen' komen pas beschikbaar wanneer je een functie hebt geselecteerd. In beide gevallen toont Easyflex het standaard profiel, uit deze boomstructuur kun je een of meerdere vaardigheden en opleidingen selecteren.

Hoofdfunctie

De functie welke door jou is geselecteerd uit de boomstructuur, wordt als hoofdfunctie getoond. 

Naam functieprofiel

Easyflex toont in dit veld automatisch de naam van de hoofdfunctie. Het is mogelijk om deze naam te wijzigen. 

Functiegroep

Easyflex toont een functiegroep voor de door jou gekozen functie, dit alles conform de CAO waarbij de werkmaatschappij is aangesloten. 

Toelichting

In dit veld is het mogelijk om toelichting te geven op het door jou aangemaakte functieprofiel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.