Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Controlelijst

Op dit tabblad wordt een controlelijst van de relatie getoond. Deze controlelijst bevat meldingen met daarbij vermeldt de ernst van het probleem. Deze meldingen kunnen aandachtspunten (grijs), waarschuwingen (zwart) en foutmeldingen (rood) zijn. Ook toont Easyflex detailinformatie over melding.

Er worden een aantal controles uitgevoerd:

  • Is het debiteurennummer bekend?
    Wanneer er nog geen debiteurennummer is aangevraagd of toegekend, kan er wel een aanvraag worden vastgelegd, maar geen plaatsingen. De melding wordt als aandachtspunt getoond.
  • Is het kredietlimiet in orde?
    Wanneer er nog geen kredietlimiet is aangevraagd of toegekend, wordt deze melding als aandachtspunt getoond. Wanneer er wel een kredietlimiet is aangevraagd maar nog niet toegekend, wordt deze melding als waarschuwing getoond.
  • Voldoen de gegevens op de memoschermen aan de gestelde eisen?
    Easyflex controleert of er memorubrieken dienen te worden ingevuld en geeft, indien nodig, een waarschuwing of foutmelding

Aandachtspunt

Wanneer er bepaalde zaken ontbreken bij de gegevens van de relatie, welke pas nodig zijn bij een aanvraag en/of plaatsing, worden deze gemeld als aandachtspunten. Welke gevolgen de probleemmelding heeft, wordt uitgelegd in de detailinformatie.

Waarschuwing

Wanneer er wel kredietlimiet is aangevraagd, maar dit is nog niet toegekend, wordt er een waarschuwing getoond. Welke gevolgen de probleemmelding heeft, wordt uitgelegd in de detailinformatie.

Foutmelding

Wanneer er bepaalde zaken ontbreken op het moment dat een flexwerker geplaatst gaat worden bij de relatie, wordt er een foutmelding getoond. Je dient deze foutmelding eerst op te lossen, voordat je verder kunt met de plaatsing en/of arbeidsovereenkomst.

Wanneer de controlelijst op je scherm wordt getoond, kun je de getoonde melding gelijk oplossen. Je activeert de knop 'Bewerken' en Easyflex opent gelijk het tabblad waarop het onderdeel kan worden ingevuld/aangepast. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.