Op dit tabblad worden alle logs geregistreerd van de verzonden SMS- of E-mailberichten aan de betreffende relatie. Je kunt in de getoonde gegevens geen wijzigen aanbrengen.

Berichten

In dit veld worden alle SMS- of e-mailberichten getoond welke aan de flexwerker zijn verstuurd. Van de e-mailberichten worden alleen de e-mails getoond welke zijn verstuurd met behulp van een e-mail template

Datum

De datum waarop het SMS- of e-mailbericht is verzonden wordt getoond.

Tijd

De systeemtijd waarop het SMS- of e-mailbericht is verzonden wordt getoond.

Detailinformatie

Soort bericht (enkel beschikbaar bij type bericht SMS)

De soort van het bericht wordt getoond. Dit kan 'Persoonlijk' zijn of 'Mailing'. 

Verzonden door

De naam van de medewerker welke het SMS- of e-mailbericht heeft verzonden, wordt in dit veld getoond.

Verzonden aan (enkel beschikbaar bij type bericht e-mail)

Het e-mailadres van de ontvanger van het e-mailbericht wordt getoond.

Kenmerk afzender (enkel beschikbaar bij type bericht SMS)

De naam van de afzender, welke is ingegeven bij het SMS bericht, wordt getoond.

Onderwerp (enkel beschikbaar bij type bericht e-mail)

Het onderwerp van het e-mailbericht wordt getoond.