Skip to main content
Skip table of contents

Relatie > Plaatsing > Vereiste documenten

Op dit tabblad worden de documenten getoond die als verplicht zijn aangemerkt via:

  • 'Beheer > Document Management > Documentbeheer > Eigen documenttypen'

  • 'Frontoffice > Flexwerkers > Documenten > Vereist'

  • 'Frontoffice > Relaties > Documenten > Vereist'

Zonder het genereren van de verplichte document op dit tabblad kun je niet verder met het vastleggen van de plaatsing.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.