Op dit tabblad worden alle wijzigingen die in de plaatsing worden doorgevoerd genotificeerd. Het is ook mogelijk om hier zelf handmatige notificaties vast te leggen.