Skip to main content
Skip table of contents

Relatie > Plaatsing > Notificaties

Op dit tabblad worden alle wijzigingen die in de plaatsing worden doorgevoerd genotificeerd. Het is ook mogelijk om hier zelf handmatige notificaties vast te leggen. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.