Wanneer je bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Ontwerp memobladen' één of meerdere memobladen hebt vastgelegd voor de plaatsing worden deze memobladen op dit tabblad getoond en kun deze hier invullen.