Skip to main content
Skip table of contents

Relatie > Plaatsing > Kopiëren

Op het tabblad 'Kopiëren' kun je plaatsingen kopiëren. Op dit tabblad leg je de aanvangsdatum van de nieuwe/gekopieerde plaatsing vast en geef je aan of je de loon- en tariefafspraken wilt overnemen. Er wordt een exacte kopie gemaakt van de bestaande plaatsing, dus voor dezelfde flexwerker, functie, etc. Een aantal aandachtspunten:

  • De startdatum van de nieuwe plaatsing mag niet vóór de startdatum van de oorspronkelijke plaatsing liggen.

  • Gegenereerde documenten (plaatsingsbevestigingen) worden niet mee gekopieerd. (Het kan wel zo zijn dat een gegenereerde overeenkomst geldig is voor meerdere plaatsingen).

  • Indien je ervoor kiest om loon- en tariefafspraken mee te kopiëren, worden alle loon- en tariefafspraken gekopieerd die van toepassing zijn op of na de ingangsdatum van de nieuwe plaatsing.

  • De loon- en tariefafspraken in de nieuwe plaatsing worden automatisch geaccordeerd. Als je document management gebruikt kan het zijn dat je eerst bepaalde documenten dient te genereren voordat je de loon- en tariefafspraak kunt accorderen.

  • Plaatsingen van Vaste medewerkers kunnen niet gekopieerd worden. Ook plaatsingen die automatisch zijn aangemaakt vanuit de overzichten 'Uitbetaling van reserveringen' of 'Automatisch uitbetalen' kunnen niet worden gekopieerd.

  • Indien je in een plaatsing gebruikt maakt van tarievenschema's en je hebt in de plaatsing nog extra looncomponenten toegevoegd, worden al deze looncomponenten mee gekopieerd naar de nieuwe plaatsing. Dus niet alleen de looncomponenten die in het tarievenschema staan.

  • De einddatum van een nieuwe plaatsing / gekopieerde plaatsing blijft altijd leeg, ook al heeft de bestaande plaatsing wel een einddatum.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.