Skip to main content
Skip table of contents

Relatie > Plaatsing > Aftrekposten

Je kunt in dit tabblad afwijkende aftrekposten vastleggen, wijzigen of verwijderen. Indien je hier een afwijkende aftrekpost vastlegt wordt de standaard aftrekpost welke is vastgelegd in het tabblad 'Fiscaal-sociaal' overschreven voor deze plaatsing.

Aftrekposten die alleen gelden voor deze plaatsing

Je kunt per aftrekpost aanvinken of deze van toepassing is op deze plaatsing. Welke aftrekposten hier worden getoond, is afhankelijk van eerdere instellingen ('Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten'). Door het activeren van de knop 'Nieuw' kun je middels het ingeven van een nieuwe ingangsdatum de afwijkende aftrekpost aanvinken. Per de ingegeven datum geldt de aftrekpost.

De standaard aftrekposten van de flexwerker

In dit veld staan de standaard aftrekposten getoond welke zijn vastgelegd in het tabblad.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.