Skip to main content
Skip table of contents

Relatie > Plaatsing > Accorderen

Om ervoor te zorgen dat de status van de plaatsing 'Definitief (en geaccordeerd)' wordt is het nodig om de vastgelegde loon- en tariefafspraak via dit tabblad te accorderen. Ook wanneer je een nieuwe loon- en tariefafspraak hebt vastgelegd zal deze geaccordeerd moeten worden via dit tabblad.

Je kunt de loon- en tariefafspraak alleen accorderen wanneer alle vereiste documenten aanwezig zijn in het documentenarchief van de flexwerker en/of relatie. Per documenttype wordt de status van het document getoond. De kolom ‘Status’ kan drie kleuren bevatten:

  • Groen: het documenttype is aanwezig  / retour.

  • Oranje: het documenttype is aangemaakt / niet retour / niet aanwezig, echter levert dit geen problemen op voor het accorderen van de plaatsing.

  • Rood: het documenttype is  niet aangemaakt / niet retour / niet aanwezig, zonder dit document kan de plaatsing niet geaccordeerd worden .

Of een document verplicht is kun je zelf bepalen met de instellingen in ‘Beheer > Document management > Documentbeheer’.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.