Skip to main content
Skip table of contents

Relatie > Aanvraag > Planning

Personeel

In dit detailscherm worden het aantal gevraagde flexwerkers genoteerd zoals u die in het scherm 'Algemeen' heeft vastgelegd. Wanneer er reeds gegevens zijn ingegeven, kun je op een later tijdstip altijd een mutatie maken omtrent het aantal gevraagde flexwerkers. Ook kun je door het activeren van de knop 'Nieuw' extra personeel plannen op de betreffende aanvraag. 

Detailinformatie

De detailinformatie van de gevraagde flexwerkers. Hierbij wordt getoond:

 • Ingangsdatum
  datum die is vastgelegd in het onderdeel 'Algemeen'. Deze kun je niet wijzigen
 • Dag
  de dag van de ingangsdatum wordt getoond
 • Mutatie
  het aantal gevraagde flexwerkers, deze kun je desgewenst aanpassen
 • Aantekening
  je kunt een eventueel een aantekening vastleggen behorende bij de aanvraag, bijvoorbeeld 'vakantiewerkers'

Werkrooster

Rooster

In dit veld kun je roosters selecteren. Alle uren welke binnen het rooster zijn opgenomen als 'Normaal' of 'Onregelmatig' worden automatisch vastgelegd bij ' Standaard uren per week' en opgeteld en bij 'Uren per week'. Wanneer je een rooster selecteert en je wenst dit rooster ook te gebruiken binnen de urendeclaraties, dien je binnen de plaatsing in het het tabblad 'Lonen en tarieven' daadwerkelijk lonen en tarieven voor deze roosterpercentages in te geven. Doe je dit niet, dan worden de urendeclaraties niet gevuld via de roosterindeling.

Easyflex zoekt altijd automatisch binnen de loon- en tariefafspraken naar het looncomponent ' Loon normale uren'. Wanneer een rooster bestaat uit normale uren en onregelmatige uren en er zijn tariefafspraken vastgelegd voor het looncomponent normale uren, dan worden de onregelmatige uren altijd in de kolom normale uren geplaatst binnen de urendeclaratie.

 • Overwerkuren worden niet overgenomen als standaard uren
 • Als in het rooster onregelmatige uren zijn vastgelegd en in de plaatsing zijn alleen loon- en tariefafspraken voor normale uren vastgelegd, dan worden de uren standaard in de kolom voor normale uren geplaatst
 • Als in het rooster normale uren zijn vastgelegd en in de plaatsing zijn alleen loon- en tariefafspraken voor onregelmatige uren vastgelegd, dan worden de uren standaard in de kolom onregelmatige uren geplaatst
 • Als in het rooster een combinatie van onregelmatige uren en normale uren zijn vastgelegd en er zijn de loon- en tariefafspraken vastgelegd voor normale- en onregelmatige uren dan worden alle uren in de kolom normale uren geplaatst

Standaard uren per werkdag

Door het vastleggen van standaard uren per werkdag kunnen urendeclaraties automatisch gevuld worden met uren. Deze uren kun je per dag zelf ingeven. De uren die je binnen de aanvraag vastlegt zullen automatisch overgenomen worden in de plaatsing, in het tabblad 'periode en locatie'. Het is altijd mogelijk de uren in de plaatsing nog handmatig aan te passen. Door het invoeren van de standaard uren worden de dagdelen automatisch geactiveerd. Andersom worden er geen uren gevuld als je alleen door middel van de 'stempelfunctie' dagdelen activeert. Wanneer je reeds standaard uren hebt ingegeven en je wilt deze wijzigen dan adviseren wij je om de invoer eerst te verwijderen met behulp van de Delete of Backspace knop. Als je dit niet doet zullen de dagdelen niet automatisch mee wijzigen. Nadat er standaard uren zijn vastgelegd wordt het veld ' Uren per week' automatisch gevuld. Dit veld kun je handmatig aanpassen maar ook nu zullen de standaard uren per werkdag niet worden aangepast. Het activeren van dagdelen staat los van de standaard uren per werkdag. Wanneer je deze niet invult kun je toch dagdelen activeren.

Dagdelen t.b.v. matching (verplicht)

In dit veld kun je door middel van de 'stempelfunctie' de dagdelen activeren waarvoor de aanvraag geldt. Dit is met name van belang voor het matchen van flexwerkers aan de aanvraag.

Uren per week / werktijden

Het aantal uren per week kun je in dit veld ingeven. Wanneer de werktijden bekend zijn, kun je ook deze ingeven. Wanneer je een rooster hebt geselecteerd, worden deze gegevens automatisch overgenomen uit het betreffende rooster. Ook als je standaard uren per werkdag heeft ingevoerd worden deze automatisch overgenomen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.