Memo

Dit onderdeel kan uit meerdere detailschermen bestaan. Dit hangt af of je gebruik maakt van memorubrieken voor aanvragen. (Zie Beheer > Bedrijfsinstellingen > Ontwerp memobladen). Indien je geen memorubrieken voor een aanvraag hebt vastgelegd wordt alleen het detailscherm 'Memo' getoond.

Algemene memo-informatie

Dit detailscherm wordt alleen getoond als je memorubrieken voor een aanvraag hebt vastgelegd. In dit detailscherm kun je jouw eigen aantekeningen behorende bij de aanvraag vastleggen.

Memo-rubrieken

Als je wel één of meerdere memorubrieken hebt vastgelegd worden deze getoond in het detailscherm 'Memo-rubrieken'.