Skip to main content
Skip table of contents

Relatie > Aanvraag > Functie

De door de relatie gestelde eisen betreffende de aanvraag, kunnen in dit scherm worden vastgelegd. De functie zoals je die in het scherm 'Algemeen' hebt vastgelegd wordt hier overgenomen. Indien gewenst kun je deze aanpassen. Ook kun je hier opleidingen en/of vaardigheden ten behoeve van de aanvraag vastleggen.

  • Kies ander profiel
    Wanneer je bij de relatie functieprofielen heeft aangemaakt (Frontoffice > Relatie > Functieprofielen), kun je deze in dit scherm opvragen en een keuze maken.
  • Functie-eisen wijzigen
    Wanneer je de eisen wil wijzigen, toont Easyflex je de boomstructuur met daarin alle opgenomen functies, opleidingen en vaardigheden. 

Hoofdfunctie(profiel)

De door  geselecteerde hoofdfunctie wordt getoond.

Functienaam

De functienaam behorende bij de door u geselecteerde functie wordt getoond. Indien gewenst kun je deze handmatig aanpassen. Zodra je een plaatsing gaat maken wordt de functienaam overgenomen in het tabblad 'Werk en personeel' van de plaatsing.

Functiegroep / Geadviseerd / Toegepast

Easyflex toont je de geadviseerde functiegroep, hetzelfde niveau wordt automatisch getoond bij 'Toegepast'. Wanneer je het toegepaste niveau wenst te wijzigen, selecteer je bij 'Functiegroep' de knop 'zoeken'. Easyflex toont je de beslissingsboom voor de functiegroepen en je kunt, door middel van het beantwoorden van de vragen, het niveau wijzigen. 

Functie-eisen: Opleiding - functie - vaardigheden

Naar aanleiding van de door jou gemaakte keuze, wordt een overzicht weergegeven waarin de door jou geselecteerde functie(s), opleiding(en) en vaardigheden worden getoond. Deze kun je wijzigen via de knop 'Functie-eisen wijzigen'.


 JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.