Skip to main content
Skip table of contents

Relatie > Aanvraag > Documenten

Algemeen

Op het  tabblad ‘Documenten’ kun je documenten selecteren voor zowel de flexwerker als relatie die vereist zijn voor alle plaatsingen die onder deze aanvraag worden aangemaakt. Het tabblad is alleen beschikbaar indien je gebruik maakt van document management.

Flexwerker

Je kunt hier documenttypen selecteren welke verplicht zijn voor alle flexwerkers die je plaatst onder deze aanvraag. Deze documenttypen zijn dus extra vereist, naast  de documenttypen die standaard verplicht zijn voor de flexwerker. Omdat er in  een aanvraag nog geen flexwerker geselecteerd wordt, is er in de aanvraag nog niet vastgelegd welke documenttypen standaard verplicht zijn. Dit wordt pas duidelijk in de plaatsing wanneer er daadwerkelijk een flexwerker geselecteerd wordt.

Relatie

Je kunt hier documenttypen selecteren welke verplicht zijn voor de relatie in alle plaatsingen die u onder deze aanvraag maakt. Deze documenttypen zijn dus extra vereist, naast de documenttypen die standaard verplicht zijn voor de relatie.

Omdat de aanvraag vastgelegd wordt bij de relatie, zijn alle gegevens van de relatie reeds bekend. Wanneer het dus verplicht is een document te genereren/ importeren voor de betreffende relatie zal dit al overgenomen worden in het tabblad ‘Documenten’. Je hoeft hier dus enkel de aanvullende documenttypen te selecteren die naast de standaard documenttypen verplicht zijn voor de aanvraag. 

   JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.