Er zijn overzichten die automatisch worden gegenereerd, bijvoorbeeld als er bedrijfsinstellingen worden gewijzigd. Deze overzichten zijn terug te vinden in Backoffice > Exporteren en printen.

Bericht bestemd voor: Administratie
Berichtsoort: Financieel

Dit overzicht wordt automatisch gegenereerd wanneer je in de bedrijfsinstellingen een wijziging doorvoert voor de grondslag van de reservering vakantiegeld voor de flexwerkers of vaste medewerkers. Voor de flexwerker en vaste medewerker worden aparte overzichten aangemaakt.

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

  • het registratienummer
  • de naam van de flexwerker of vaste medewerker
  • de sectorrisicogroep
  • de oude stand van de reservering vakantiegeld
  • de aanwas van de reservering vakantiegeld
  • de nieuwe stand van de reservering vakantiegeld

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.